Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Cyfryzacja zamówień –...

01 Luty 2018 
W połowie stycznia pełnomocnictwo do bieżącego kierowania pracami Ministerstwa Cyfryzacji...

Dobre praktyki w zakresie...

01 Luty 2018 
Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swojej stronie internetowej publikację Dobre...

Roczne sprawozdania o...

01 Luty 2018 
Obowiązek przekazywania do Prezesa UZP rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach...

III Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Data publikacji: 16-10-2017

III Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych odbędzie się w dniach 11–13 grudnia 2017 r. w Hotelu Novotel Centrum we Wrocławiu »

 

III Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych to ogólnopolska konferencja, podczas której w kompleksowy sposób zostaną omówione zagadnienia dotyczące odpowiedzialności kierowników jednostek sektora finansów publicznych z zakresu zamówień publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości i kontroli finansowej.

 

Temat przewodni:
Najczęstsze błędy i uchybienia popełniane na stanowiskach kierowniczych – skuteczne delegowanie uprawnień, indywidualizacja odpowiedzialności, minimalizowanie ryzyka nadużyć i wykroczeń

 

Podczas spotkania szczegółowo omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:
 

 • Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dfp za łączenie zamówień albo dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia publiczne w celu uniknięcia stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w kontekście planowania postępowań
 • Rozporządzenie o ochronie danych (rodo) – rozszerzony zakres odpowiedzialności od 25 maja 2018 r.
 • Kwota bagatelna i stan wyższej konieczności jako przesłanki wyłączające odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 • Udostępnienie informacji publicznej a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
 • Oświadczenia majątkowe pracowników sektora publicznego
 • Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych za kontrolę zarządczą

 

Do udziału w Forum zapraszamy:
 

 • kierowników departamentów zamówień publicznych
 • głownych księgowych, skarbników i kierowników departamentów finansowych
 • kierowników departamentów prawnych
 • kierowników wydziałów kontroli oraz innych wydziałów organizacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej
 • marszałków, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, sekretarzy
 • kierowników i dyrektorów jednostek administracji państwowej
 • zarządy i kadrę zarządzającą spółek komunalnych oraz innych jednostek organizacyjnych

 

Formularz zgłoszenia online »

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne