Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Archiwum

Temat numeru

Zamówienia sektorowe

Kto jest zamawiającym sektorowym, w jakich przypadkach prawo zamówień publicznych stosowane jest na zasadach szczególnych lub w pełnym zakresie oraz kiedy mamy do czynienia z wyłączeniem stosowania przepisów.

dostępny w wydaniu papierowym

Interwencja uboczna

Możliwość zgłoszenia interwencji ubocznej jest wyjątkiem od obowiązującej w zamówieniach publicznych zasady, iż – by skorzystać z kolejnego środka ochrony prawnej – należy wyczerpać wcześniejsze środki.

dostępny w wydaniu papierowym

Obowiązki zamawiającego

Naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zawiadamiania prezesa UZP, określania warunków udziału w postępowaniu oraz opisywania przedmiotu zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Przyczyny odrzucenia oferty

Spośród ośmiu przesłanek zawartych w prawie zamówień publicznych najczęstszym powodem odrzucenia oferty jest jej niezgodność z ustawą lub z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Sporna kwestia

Pojęcie szkody w zamówieniach publicznych ogranicza się wyłącznie do strat majątkowych, gdyż wynika z niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne