Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Archiwum

Temat numeru

Jak ustalić wartość szacunkową zamówienia

Jednym z podstawowym obowiązków zamawiającego w trakcie przygotowywania postępowania jest właściwe oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia. Niezachowanie w tej kwestii należytej staranności może mieć wiele negatywnych skutków.

dostępny w wydaniu papierowym

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy funkcjonuje jako centralna baza danych wszystkich podmiotów podlegających rejestracji. Jest jawny, co oznacza, że każdy może uzyskać informacje na temat wpisanego do niego przedsiębiorcy.

dostępny w wydaniu papierowym

Polecenie służbowe

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, która w imieniu podmiotu określonego w art. 29 ust. 1 tejże ustawy wydała polecenie prowadzące do naruszenia dyscypliny finansów publicznych i polecenie to zostało wykonane.

dostępny w wydaniu papierowym

Wyjaśnianie i modyfikacja siwz

Jeżeli treść specyfikacji wydaje się wykonawcy niejasna czy też niezrozumiała, może on zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie poszczególnych jej zapisów. Niestety, zdarza się, że obie strony nie potrafią prawidłowo korzystać z tego prawa.

dostępny w wydaniu papierowym

Zobowiązania solidarne

Niezależnie od tego, jak wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ułożą swój stosunek prawny, wobec zamawiającego będą występować jako dłużnicy solidarni.

dostępny w wydaniu papierowym
Numer niedostępny Prenumerata

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne