Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Archiwum

Temat numeru

Jak ustalić wartość szacunkową zamówienia

Jednym z podstawowym obowiązków zamawiającego w trakcie przygotowywania postępowania jest właściwe oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia. Niezachowanie w tej kwestii należytej staranności może mieć wiele negatywnych skutków.

dostępny w wydaniu papierowym

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy funkcjonuje jako centralna baza danych wszystkich podmiotów podlegających rejestracji. Jest jawny, co oznacza, że każdy może uzyskać informacje na temat wpisanego do niego przedsiębiorcy.

dostępny w wydaniu papierowym

Polecenie służbowe

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, która w imieniu podmiotu określonego w art. 29 ust. 1 tejże ustawy wydała polecenie prowadzące do naruszenia dyscypliny finansów publicznych i polecenie to zostało wykonane.

dostępny w wydaniu papierowym

Wyjaśnianie i modyfikacja siwz

Jeżeli treść specyfikacji wydaje się wykonawcy niejasna czy też niezrozumiała, może on zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie poszczególnych jej zapisów. Niestety, zdarza się, że obie strony nie potrafią prawidłowo korzystać z tego prawa.

dostępny w wydaniu papierowym

Zobowiązania solidarne

Niezależnie od tego, jak wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ułożą swój stosunek prawny, wobec zamawiającego będą występować jako dłużnicy solidarni.

dostępny w wydaniu papierowym
Numer niedostępny Prenumerata

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne