Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Archiwum

Temat numeru

Zmiany w terminach

Wchodząca w życie 11 czerwca br. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza zmiany w zakresie terminów dotyczących składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jak i składania ofert.

dostępny w wydaniu papierowym

Wycena nieruchomości

W zasobach nieruchomości gmin znajdują się m.in. lokale mieszkalne. Nieruchomości te, mimo że są zajmowane przez najemców, mogą być przeznaczane do sprzedaży.

dostępny w wydaniu papierowym

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Poza typowymi działaniami związanymi ze ściganiem przestępstw, CBA jest zobowiązane kontrolować nie tylko proces przygotowywania i przeprowadzania postępowań w sprawie zamówień publicznych, ale również zakres realizacji umów.

dostępny w wydaniu papierowym

Kłopotliwe pełnomocnictwo

Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może występować samodzielnie lub korzystać z ustanowionego w celu reprezentacji jego interesów pełnomocnika.

dostępny w wydaniu papierowym

Uprawnienia geotechniczne

Składowiska odpadów, obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne i zapory wodne jako nietypowe obiekty budowlane wymagają wykonania dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geotechnicznej.

dostępny w wydaniu papierowym

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne