Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Archiwum

Temat numeru

Zmiany w terminach

Wchodząca w życie 11 czerwca br. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza zmiany w zakresie terminów dotyczących składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jak i składania ofert.

dostępny w wydaniu papierowym

Wycena nieruchomości

W zasobach nieruchomości gmin znajdują się m.in. lokale mieszkalne. Nieruchomości te, mimo że są zajmowane przez najemców, mogą być przeznaczane do sprzedaży.

dostępny w wydaniu papierowym

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Poza typowymi działaniami związanymi ze ściganiem przestępstw, CBA jest zobowiązane kontrolować nie tylko proces przygotowywania i przeprowadzania postępowań w sprawie zamówień publicznych, ale również zakres realizacji umów.

dostępny w wydaniu papierowym

Kłopotliwe pełnomocnictwo

Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może występować samodzielnie lub korzystać z ustanowionego w celu reprezentacji jego interesów pełnomocnika.

dostępny w wydaniu papierowym

Uprawnienia geotechniczne

Składowiska odpadów, obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne i zapory wodne jako nietypowe obiekty budowlane wymagają wykonania dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geotechnicznej.

dostępny w wydaniu papierowym

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne