Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Archiwum

Temat numeru

Jak udzielić zamówienia z wolnej ręki

Aby udzielić zamówienia z wolnej ręki, zamawiający musi spełnić jedną z dziesięciu zawartych w ustawie przesłanek. Problemem okazuje się jednak ich interpretacja, którą zamawiający często – i do tego błędnie – dostosowują do własnych potrzeb.

dostępny w wydaniu papierowym

Odpowiedzialność zawodowa (cz. 1)

Do odpowiedzialności zawodowej w budownictwie pociągane są osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne, którym udowodniono rażące błędy, zaniedbania, jak też uchylanie się od pełnienia obowiązku nadzoru autorskiego.

dostępny w wydaniu papierowym

Dostawa notebooka

Wszelkie parametry zamawianych urządzeń zależą od ich przeznaczenia. W przypadku notebooków zamawiający powinni kłaść nacisk szczególnie na: zastosowany procesor, mobilność, wielkość pamięci, rodzaj karty graficznej, a także warunki gwarancji i serwisu.

dostępny w wydaniu papierowym

Poręczenie czy gwarancja

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest formą kaucji finansowej, zabezpieczającą zamawiającego przed niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez wykonawcę.

dostępny w wydaniu papierowym

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne