Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Archiwum

Temat numeru

Opis przedmiotu zamówienia do 30 000 euro

Fakt, że do zamówień podprogowych nie stosuje się pzp, nie uprawnia instytucji zamawiających do tego, by wydatkować środki publiczne w dowolny sposób. Udzielanie takich zamówień zostało bowiem pośrednio uregulowane m.in. w prawie UE.

dostępny w wydaniu papierowym

Wysokość kwoty wadium

Niezbędnym elementem gwarancji wadialnej jest wskazanie sumy gwarancyjnej odpowiadającej wysokości wymaganego wadium. Kwota wadium nie może być wyższa niż 3% wartości szacunkowej zamówienia, przy czym do obliczenia jej wartości nie bierze się pod uwagę wielkości przewidywanych zamówień uzupełniających.

dostępny w wydaniu papierowym

Działalność kulturalna

Zamówienia na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej zostały przez ustawodawcę wyjęte spod reżimu ustawy w celu usunięcia barier, z którymi dotąd borykały się instytucje kultury i sztuki.

dostępny w wydaniu papierowym

Okiem zamawiającego/okiem wykonawcy

Ogłoszenie o zamówieniu (publikacja ogłoszenia i poszukiwanie informacji na temat wszczętych postępowań)

dostępny w wydaniu papierowym

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne