Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Archiwum

Temat numeru

Opis przedmiotu zamówienia do 30 000 euro

Fakt, że do zamówień podprogowych nie stosuje się pzp, nie uprawnia instytucji zamawiających do tego, by wydatkować środki publiczne w dowolny sposób. Udzielanie takich zamówień zostało bowiem pośrednio uregulowane m.in. w prawie UE.

dostępny w wydaniu papierowym

Wysokość kwoty wadium

Niezbędnym elementem gwarancji wadialnej jest wskazanie sumy gwarancyjnej odpowiadającej wysokości wymaganego wadium. Kwota wadium nie może być wyższa niż 3% wartości szacunkowej zamówienia, przy czym do obliczenia jej wartości nie bierze się pod uwagę wielkości przewidywanych zamówień uzupełniających.

dostępny w wydaniu papierowym

Działalność kulturalna

Zamówienia na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej zostały przez ustawodawcę wyjęte spod reżimu ustawy w celu usunięcia barier, z którymi dotąd borykały się instytucje kultury i sztuki.

dostępny w wydaniu papierowym

Okiem zamawiającego/okiem wykonawcy

Ogłoszenie o zamówieniu (publikacja ogłoszenia i poszukiwanie informacji na temat wszczętych postępowań)

dostępny w wydaniu papierowym

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne