Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Archiwum

Temat numeru

Rażąco niska cena – treść wyjaśnień

Wyjaśnienia składane przez wykonawcę w trybie art. 90 ust. 1 pzp powinny być na tyle konkretne, spójne i adekwatne do przedmiotu zamówienia, aby umożliwiać ocenę, czy zaproponowana w ofercie cena nosi znamiona rażąco niskiej, czy też nie.

dostępny w wydaniu papierowym

Podstawa prawna odrzucenia oferty wykonawcy wykluczonego

Wykonawca, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 pzp. Oferta takiego wykonawcy jest odrzucana i zdarza się, że zamawiający jako podstawę prawną dla czynności odrzucenia oferty wskazuje art. 89 ust. 1 pkt 5 pzp

dostępny w wydaniu papierowym

Błędne wskazanie VAT

Czy zamawiający może poprawić – jako omyłkę – niewłaściwie wskazaną stawkę VAT w ofercie wykonawcy, czy raczej powinien odrzucić taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp?

dostępny w wydaniu papierowym

Milczenie wykonawcy jako dorozumiana zgoda

W pzp nie wskazano, jakie czynności wykonawcy mają być uważane za wyrażenie braku zgody na poprawienie „innej omyłki”. Brak precyzyjnego zapisu regulującego tę kwestię rodzi wątpliwości interpretacyjne.

dostępny w wydaniu papierowym

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne