Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Archiwum

Temat numeru

Rażąco niska cena – treść wyjaśnień

Wyjaśnienia składane przez wykonawcę w trybie art. 90 ust. 1 pzp powinny być na tyle konkretne, spójne i adekwatne do przedmiotu zamówienia, aby umożliwiać ocenę, czy zaproponowana w ofercie cena nosi znamiona rażąco niskiej, czy też nie.

dostępny w wydaniu papierowym

Podstawa prawna odrzucenia oferty wykonawcy wykluczonego

Wykonawca, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 pzp. Oferta takiego wykonawcy jest odrzucana i zdarza się, że zamawiający jako podstawę prawną dla czynności odrzucenia oferty wskazuje art. 89 ust. 1 pkt 5 pzp

dostępny w wydaniu papierowym

Błędne wskazanie VAT

Czy zamawiający może poprawić – jako omyłkę – niewłaściwie wskazaną stawkę VAT w ofercie wykonawcy, czy raczej powinien odrzucić taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp?

dostępny w wydaniu papierowym

Milczenie wykonawcy jako dorozumiana zgoda

W pzp nie wskazano, jakie czynności wykonawcy mają być uważane za wyrażenie braku zgody na poprawienie „innej omyłki”. Brak precyzyjnego zapisu regulującego tę kwestię rodzi wątpliwości interpretacyjne.

dostępny w wydaniu papierowym

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne