Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Archiwum

Temat numeru

Zaliczki w robotach budowlanych

Mała nowelizacja wprost wprowadziła możliwość udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Jednostki samorządowe mogą te zasady stosować w odniesieniu do wszystkich rodzajów zamówień, pozostali zamawiający – tylko przy robotach budowlanych.

dostępny w wydaniu papierowym

Zasady tworzenia holdingów

Koncentracja, a w szczególności jej formy i przebieg, może być zarówno pożądanym i korzystnym zjawiskiem, jak również przedmiotem zagrożenia samodzielności i ekonomicznego bytu przedsiębiorców.

dostępny w wydaniu papierowym

Kary finansowe dla zamawiających

Nakładanie przez Krajową Izbę Odwoławczą kar finansowych na zamawiających, w przypadku gdy Izba uwzględni złożone odwołanie, a umowa o zamówienie publiczne zostanie już zawarta.

dostępny w wydaniu papierowym

Oświetlenie uliczne

Każdego roku wiele gmin boryka się z problemem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego, ponieważ przepisy regulujące tę kwestię są niejasne.

dostępny w wydaniu papierowym

Audyt energetyczny

Porównanie audytu energetycznego i świadectwa charakterystyki energetycznej – wymogi zamawiających na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu na sporządzenie audytu.

dostępny w wydaniu papierowym
Numer niedostępny Prenumerata

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne