Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Archiwum

Temat numeru

Kontrola zamówień z wolnej ręki

Uchwały Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie zastrzeżeń do wyników kontroli postępowań prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki wskazują na realną potrzebę istnienia ustawowego nadzoru nad działaniami zamawiających w zakresie stosowania trybów niekonkurencyjnych.

dostępny w wydaniu papierowym

Stowarzyszenia

Zakładając stowarzyszenie, należy pamiętać, iż może ono poprzez swoją działalność generować zysk. Nie może być on jednak dzielony między członków, lecz musi być przeznaczony na realizację statutowych celów stowarzyszenia.

dostępny w wydaniu papierowym

Koszty odwołania

Choć wysokość wpisu nie została zmieniona w stosunku do sytuacji sprzed nowelizacji, to jednak nowe rozporządzenie nakazuje zupełnie inaczej niż dotychczas kwalifikować i rozliczać koszty odwołania.

dostępny w wydaniu papierowym

Elektroniczne kajdanki

Postępowanie na wybór wykonawcy Systemu Dozoru Elektronicznego – systemu wykonywania kary pozbawienia wolności, polegającego na monitorowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym.

dostępny w wydaniu papierowym

Wyłączenie z postępowania

Kto powinien złożyć oświadczenie o wyłączeniu z postępowania, w jakich okolicznościach, w jakim momencie, a także jakie grożą konsekwencje w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia.

dostępny w wydaniu papierowym
Numer niedostępny Prenumerata

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne