Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Archiwum

Temat numeru

Czy oceniać zasadność wykluczenia

Wszelkie wątpliwości związane z art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp, zgłoszone jeszcze przed jego uchwaleniem, potwierdziły się w praktyce. Próby zniwelowania negatywnych skutków tej regulacji przez Krajową Izbę Odwoławczą również zakończyły się niepowodzeniem.

dostępny w wydaniu papierowym

Świadczenia kompleksowe

Ocena, czy przedmiot zamówienia składa się z zespołu niezależnych świadczeń, czy ze świadczenia o charakterze kompleksowym, ma znaczenie z punktu widzenia przesłanki odrzucenia ofert dotyczącej błędnego obliczenia ceny.

dostępny w wydaniu papierowym

Jak sprawdzić jakość

W jaki sposób można i należy sprawdzać, czy wykonawca w czasie realizacji robót użył odpowiednich materiałów? Kto powinien taką ocenę przeprowadzić i w jaki sposób udokumentować?

dostępny w wydaniu papierowym

Konsorcjant czy podwykonawca

Jeśli zamawiający stawia zbyt wygórowane warunki w zakresie posiadanych potencjałów, warto zdecydować się na udział w konsorcjum. Gdy jednak barierą są środki finansowe, lepiej wybrać formę podwykonawstwa.

dostępny w wydaniu papierowym

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne