Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Archiwum

Temat numeru

Jak udzielać zamówień uzupełniających

W ciągu trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniającego, które jest tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe. Taką ewentualność musi jednak przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu i poinformować o tym potencjalnych wykonawców poprzez odpowiedni zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Co i komu można ujawnić

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający – oprócz przestrzegania przepisów prawa zamówień publicznych – powinien mieć również na uwadze przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

dostępny w wydaniu papierowym

Bat na nierzetelnych?

Jest bardzo prawdopodobne, że zapis art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych okaże się sprzeczny z unijną dyrektywą klasyczną, gdyż zawiera znacznie szerszy zakres wykluczenia wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym

Rodzaje ogłoszeń

Proces udzielania zamówienia publicznego z zasady ma charakter jawny, co jest gwarantowane przez obowiązkowe upublicznianie w formie ogłoszenia informacji o postępowaniu, jego przebiegu i wynikach.

dostępny w wydaniu papierowym

Gdy brakuje przesłanek

Zdarzają się sytuacje, w których postępowanie, choć jest wadliwe, nie może zostać unieważnione, gdyż nie zachodzi żadna z przesłanek konkretnie określonych w prawie zamówień publicznych. I co wtedy?

dostępny w wydaniu papierowym
Numer niedostępny Prenumerata

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne