Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Archiwum

Temat numeru

Jak udzielać zamówień uzupełniających

W ciągu trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniającego, które jest tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe. Taką ewentualność musi jednak przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu i poinformować o tym potencjalnych wykonawców poprzez odpowiedni zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Co i komu można ujawnić

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający – oprócz przestrzegania przepisów prawa zamówień publicznych – powinien mieć również na uwadze przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

dostępny w wydaniu papierowym

Bat na nierzetelnych?

Jest bardzo prawdopodobne, że zapis art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych okaże się sprzeczny z unijną dyrektywą klasyczną, gdyż zawiera znacznie szerszy zakres wykluczenia wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym

Rodzaje ogłoszeń

Proces udzielania zamówienia publicznego z zasady ma charakter jawny, co jest gwarantowane przez obowiązkowe upublicznianie w formie ogłoszenia informacji o postępowaniu, jego przebiegu i wynikach.

dostępny w wydaniu papierowym

Gdy brakuje przesłanek

Zdarzają się sytuacje, w których postępowanie, choć jest wadliwe, nie może zostać unieważnione, gdyż nie zachodzi żadna z przesłanek konkretnie określonych w prawie zamówień publicznych. I co wtedy?

dostępny w wydaniu papierowym
Numer niedostępny Prenumerata

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne