Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Archiwum

Temat numeru

Jak udzielać zamówień uzupełniających

W ciągu trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniającego, które jest tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe. Taką ewentualność musi jednak przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu i poinformować o tym potencjalnych wykonawców poprzez odpowiedni zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Co i komu można ujawnić

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający – oprócz przestrzegania przepisów prawa zamówień publicznych – powinien mieć również na uwadze przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

dostępny w wydaniu papierowym

Bat na nierzetelnych?

Jest bardzo prawdopodobne, że zapis art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych okaże się sprzeczny z unijną dyrektywą klasyczną, gdyż zawiera znacznie szerszy zakres wykluczenia wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym

Rodzaje ogłoszeń

Proces udzielania zamówienia publicznego z zasady ma charakter jawny, co jest gwarantowane przez obowiązkowe upublicznianie w formie ogłoszenia informacji o postępowaniu, jego przebiegu i wynikach.

dostępny w wydaniu papierowym

Gdy brakuje przesłanek

Zdarzają się sytuacje, w których postępowanie, choć jest wadliwe, nie może zostać unieważnione, gdyż nie zachodzi żadna z przesłanek konkretnie określonych w prawie zamówień publicznych. I co wtedy?

dostępny w wydaniu papierowym
Numer niedostępny Prenumerata

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne