Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Listopad 2011 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Forum Przetargów Publicznych

VI Forum Przetargów Publicznych

Organizowane już po raz szósty Forum Przetargów Publicznych jak co roku nie zawiodło – do Jachranki k. Warszawy licznie przybyli praktycy zamówień publicznych. Podczas trzech dni w trakcie wykładów, warsztatów i przy stolikach eksperckich blisko 300 osób korzystało z wiedzy i doświadczenia wybitnych specjalistów z dziedziny zamówień publicznych. Na naszych gości czekała też specjalna niespodzianka – „Przewodnik po zamówieniach publicznych”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kryształy Przetargów Publicznych

Pierwszy dzień konferencji zakończyliśmy uroczystą galą, podczas której rozdane zostały Kryształy Przetargów Publicznych – nagroda dla najlepszych zamawiających i wykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lekką ręką

Gudwil, nołhau i te rzeczy

Jacek B. swoją firmę stworzył od podstaw. Przez ponad 20 lat jej działalności zbudował też wiele dróg, mostów, kładek, a nawet wiaduktów, uzyskując tym samym odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie. Wśród zebranych pochwał i referencji nie zabrakło też nagród przyznawanych asom biznesu. Kiedy jednak osiągnął tzw. słuszny wiek, postanowił firmę sprzedać swoim dwóm zięciom. Miał tylko jedno życzenie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup trumien

Zakład komunalny, organizujący postępowanie na dostawę trumien, powinien zadbać o różnorodność oferty. Musi mieć na uwadze, że pogrążony w żałobie klient będzie kierował się własnymi kryteriami wyboru – gustem i ceną.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak zamawiać projekty budowlane

Chcąc przeprowadzić postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej obiektu budowlanego, należy uwzględnić wiele wymagań, które bardzo często nie występują w przypadku innych zamówień. 

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru

Złe rozróżnienie dostaw na terenie Unii Europejskiej może doprowadzić do zawarcia umowy z wykonawcą, który niewłaściwie obliczył cenę, albo do wykluczenia wykonawcy, który wskazał cenę w ofercie w sposób poprawny.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia na świadczenia zdrowotne

Zawieranie umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych między podmiotami leczniczymi zostało wyjęte spod reżimu prawa zamówień publicznych. Stawia to przed podmiotami z sektora ochrony zdrowia nowe wyzwania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmowa przetargowa - prawda czy mit

Dokonywane na podstawie art. 46 ust. 4a pzp lawinowe zatrzymywanie wadiów było i nadal będzie przedmiotem licznych publikacji. Na tym tle powstaje pytanie, czy aby kolejny raz ustawodawca nie wylał dziecka z kąpielą.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Postępowanie z konfliktem

Zarówno na gruncie zamówienia publicznego, jak i postępowania o udzielenie zamówienia między zamawiającym a wykonawcą może dochodzić do napięć. Wiedza na temat negocjacji pozwala unikać konfliktów zawczasu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

W poszukiwaniu odpowiednich ofert

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli nie zostaną złożone adekwatne do jego potrzeb oferty. W praktyce może mieć jednak problem z wprowadzaniem zmian do wcześniejszych warunków zamówienia.

 

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Bezcenne szkolenia

Cena stanowi jedyne kryterium oceny ofert w przytłaczającej większości wszystkich przetargów. Czy jednak usługa o wymiarze intelektualnym nie powinna być oceniana przede wszystkim kryteriami pozacenowymi?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Racjonalność wezwania do uzupełnienia

Domniemana zasada jednorazowości uzupełniania dokumentów ma jakoby czynić zadość równemu traktowaniu wykonawców. Zasady tej ustawodawca jednak wyraźnie w przepisach nie określił – jak się wydaje celowo.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie - odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Weryfikacja projektu budowlanego

Dostarczenie wykonawcy robót budowlanych dokumentacji projektowej pozostaje jednym z podstawowych obowiązków inwestora. Ryzyko wadliwości projektu obciąża jednak ich obu. Nasuwa się pytanie – w jakim zakresie?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Inwestor zastępczy

Budowanie w imieniu inwestora jest praktykowane od zawsze. Zawsze też aktualne było pytanie, czy zajmować się sprawami budowy samemu, czy też zlecić je komuś, kto się na tym lepiej od nas zna.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Koszty ponoszone przez wykonawców

Działania związane z udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego można podzielić na kilka etapów. Na każdym z nich generowane są inne koszty obciążające oferentów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne