Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Czerwiec 2012 - spis treści

Lekką ręką

Prądem go!

Prasa doniosła, że w biały dzień dwaj pijani mężczyźni skakali po samochodach i zaczepiali przechodniów. Policjanci próbowali ich uspokoić, a kiedy nie przyniosło to rezultatu, sięgnęli po broń. Jeden z mężczyzn został postrzelony w nogę tak nieszczęśliwie, że musiała zostać amputowana.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Usługa oświetleniowa

Jak zadbać o oświetlenie uliczne, kiedy właścicielem sieci energetycznej i słupów jest przedsiębiorstwo energetyczne? Czy istnieje wówczas szansa na podpisanie korzystnej pod względem ekonomicznym umowy?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dostawa zestawu do ergospirometrii

Test wysiłkowy sercowo-płucny jest badaniem medycznym mającym zastosowanie głównie w sporcie wyczynowym. Wspomaga trening i pozwala ocenić, czy przynosi on efekty. Urządzeniem pomiarowym jest ergospirometr.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Zmiany w dyrektywach unijnych (cz. 3)

Przyjęty przez Komisję Europejską pakiet legislacyjny zakłada wprowadzenie, być może jeszcze w tym roku, zmian w kluczowych dyrektywach – tzw. klasycznej, sektorowej oraz przygotowanie nowej – w sprawie koncesji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kto odpowiada w spółce komunalnej

Spółki komunalne podlegają przepisom o finansach publicznych w zakresie dysponowania środkami, a w związku z tym odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Błąd jest, ale kary brak

Konsekwencją naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych jest odpowiedzialność dyscyplinarna. W określonych przypadkach możemy mieć jednak do czynienia z jej wyłączeniem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Wspólne udzielanie zamówień publicznych

Trwający kryzys, a co za tym idzie poszukiwanie oszczędności w sektorze publicznym, zmierzające do ograniczania deficytu budżetowego, mogą i będą wymuszać na zamawiających konieczność łączenia swoich sił w celu uzyskiwania korzystniejszych warunków przy nabywaniu dóbr i usług oraz realizacji zadań inwestycyjnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pisemnie, faksem czy e-mailem

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego to nie tylko publikacja specyfikacji i złożenie oferty. To szereg obowiązków formalnych, których trzeba dopełnić. Jak w takim razie kontaktować się, aby uniknąć nieporozumień?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oferta wstępna

Możliwość złożenia oferty wstępnej pozwala zamawiającemu na dokładne sprecyzowanie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia oraz zbadanie rynku. I co ważne, nie wiąże ona w żaden sposób wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Poprawianie omyłek rachunkowych

Przepis stanowiący o obowiązku poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych nie znajdzie zastosowania przy ofertach z ceną ryczałtową, nawet przy obowiązku przedstawienia wyliczenia ceny.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Co poświadcza polisa

Określenie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej wraz z żądaniem dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest stosownie ubezpieczony, w praktyce utrudnia proces udzielania zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jawność umów

Umowa o zamówienie publiczne udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, ale jako załącznik do protokołu – na podstawie rozporządzenia w sprawie protokołu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Metryka sprawy

Od 7 marca 2012 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy. W związku z tym powstaje pytanie, czy metryka sprawy obowiązuje również w zamówieniach publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dług publiczny

Poziom dochodów własnych samorządów, w zestawieniu z ciągle rosnącymi potrzebami lokalnymi, jest niewystarczający. Pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych wiąże się jednak ze wzrostem deficytu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne