Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Czerwiec 2012 - spis treści

Lekką ręką

Prądem go!

Prasa doniosła, że w biały dzień dwaj pijani mężczyźni skakali po samochodach i zaczepiali przechodniów. Policjanci próbowali ich uspokoić, a kiedy nie przyniosło to rezultatu, sięgnęli po broń. Jeden z mężczyzn został postrzelony w nogę tak nieszczęśliwie, że musiała zostać amputowana.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Usługa oświetleniowa

Jak zadbać o oświetlenie uliczne, kiedy właścicielem sieci energetycznej i słupów jest przedsiębiorstwo energetyczne? Czy istnieje wówczas szansa na podpisanie korzystnej pod względem ekonomicznym umowy?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dostawa zestawu do ergospirometrii

Test wysiłkowy sercowo-płucny jest badaniem medycznym mającym zastosowanie głównie w sporcie wyczynowym. Wspomaga trening i pozwala ocenić, czy przynosi on efekty. Urządzeniem pomiarowym jest ergospirometr.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Zmiany w dyrektywach unijnych (cz. 3)

Przyjęty przez Komisję Europejską pakiet legislacyjny zakłada wprowadzenie, być może jeszcze w tym roku, zmian w kluczowych dyrektywach – tzw. klasycznej, sektorowej oraz przygotowanie nowej – w sprawie koncesji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kto odpowiada w spółce komunalnej

Spółki komunalne podlegają przepisom o finansach publicznych w zakresie dysponowania środkami, a w związku z tym odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Błąd jest, ale kary brak

Konsekwencją naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych jest odpowiedzialność dyscyplinarna. W określonych przypadkach możemy mieć jednak do czynienia z jej wyłączeniem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Wspólne udzielanie zamówień publicznych

Trwający kryzys, a co za tym idzie poszukiwanie oszczędności w sektorze publicznym, zmierzające do ograniczania deficytu budżetowego, mogą i będą wymuszać na zamawiających konieczność łączenia swoich sił w celu uzyskiwania korzystniejszych warunków przy nabywaniu dóbr i usług oraz realizacji zadań inwestycyjnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pisemnie, faksem czy e-mailem

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego to nie tylko publikacja specyfikacji i złożenie oferty. To szereg obowiązków formalnych, których trzeba dopełnić. Jak w takim razie kontaktować się, aby uniknąć nieporozumień?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oferta wstępna

Możliwość złożenia oferty wstępnej pozwala zamawiającemu na dokładne sprecyzowanie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia oraz zbadanie rynku. I co ważne, nie wiąże ona w żaden sposób wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Poprawianie omyłek rachunkowych

Przepis stanowiący o obowiązku poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych nie znajdzie zastosowania przy ofertach z ceną ryczałtową, nawet przy obowiązku przedstawienia wyliczenia ceny.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Co poświadcza polisa

Określenie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej wraz z żądaniem dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest stosownie ubezpieczony, w praktyce utrudnia proces udzielania zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jawność umów

Umowa o zamówienie publiczne udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, ale jako załącznik do protokołu – na podstawie rozporządzenia w sprawie protokołu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Metryka sprawy

Od 7 marca 2012 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy. W związku z tym powstaje pytanie, czy metryka sprawy obowiązuje również w zamówieniach publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dług publiczny

Poziom dochodów własnych samorządów, w zestawieniu z ciągle rosnącymi potrzebami lokalnymi, jest niewystarczający. Pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych wiąże się jednak ze wzrostem deficytu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne