Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Kwiecień 2012 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Rażące konsultacje

Odpowiedzialny za zakup środków trwałych Franciszek Z. uważał, że im tańsza oferta, tym lepiej dla budżetu gminy. Nie miałby nic przeciwko temu, aby lokalni przedsiębiorcy dostarczali owe środki za przysłowiową złotówkę albo najlepiej za darmo.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Monitoring sieci

Stały monitoring sieci wodno-kanalizacyjnej to nie tylko ułatwienie w zakresie nadzorowania poszczególnymi obiektami, ale także oszczędność wody poprzez możliwość szybkiego wykrycia wycieku.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zagraniczny wyjazd

Organizacja przez jednostkę sektora finansów publicznych wycieczki zagranicznej czy imprezy integracyjno-wypoczynkowej, finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Zmiany w dyrektywach unijnych (cz. 1)

Przyjęty przez Komisję Europejską pakiet legislacyjny zakłada wprowadzenie, być może jeszcze w tym roku, zmian w trzech kluczowych dla zamówień publicznych dyrektywach – tzw. klasycznej, sektorowej i w sprawie koncesji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Bezpodstawne unieważnienie

Jak zamawiający naruszył art. 25 ust. 1 pzp poprzez brak opisu sposobu spełniania warunku udziału w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i dlaczego unieważnił postępowanie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo KIO

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Czy będzie łatwiej uzyskać zamówienie

Przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych zakładają przede wszystkim zniesienie ciągle istniejących barier utrudniających wykonawcom, szczególnie w nieuzasadniony sposób, dostęp do zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Czym jest dostawa

Wynikająca z prawa zamówień publicznych definicja dostawy jest przeniesieniem zapisów dyrektywy klasycznej. Kodeks cywilny zakłada jednak zupełnie inne rozumienie tego pojęcia. Jak w takim razie je definiować?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oryginał czy kopia

Forma oświadczeń i dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Problemowe zatrzymanie wadium

Kwestia zatrzymywania wadium w wyniku nieuzupełnienia dokumentów od początku wywołuje wiele kontrowersji. Co w takim razie może zrobić zamawiający, aby ograniczyć problemy z tym związane?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Równe traktowanie wykonawców

Jak wynika z licznych wyroków wydanych przez Krajową Izbę Odwoławczą, zasada równego traktowania wykonawców bywa przez zamawiających bardzo różnie interpretowana. Czasami wręcz w sposób naruszający przepisy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak potwierdzać uprawnienia

Uprawnienia budowlane a uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie jako dokumenty potwierdzające posiadane prawo do wykonywania określonych czynności w trakcie realizacji umowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Mediator pilnie poszukiwany

Gdy na etapie realizacji umowy o zamówienie publiczne pojawiają się problemy, zwykle między zamawiającym a wykonawcą zaczyna się batalia o to, kto ma rację. Sposobem na wyjście z takiej sytuacji mogą być mediacje.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Organizacja transportu zbiorowego

Przepisy związane z udzielaniem zamówień spółkom komunalnym w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostały znacznie zliberalizowane – głównie w obszarze planowania, organizowania i zarządzania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne