Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Listopad 2005 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Mam czyste ręce

System zamówień publicznych funkcjonuje w naszym kraju już od 10 lat, dlatego też wydawałoby się, że nie powinno być problemów z realizowaniem jego założeń. Tymczasem nadal nie brakuje przypadków naruszenia przepisów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

W świetle prawa

Odpowiedzialność prawna za błędne przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne wynika nie tylko z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ale również z przepisów kodeksu karnego. Zasada jest jedna: jeśli złamałeś prawo – musisz ponieść tego konsekwencje.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kto i za co odpowiada

Konsekwencje naruszenia przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, dotyczących czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania, określa również ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Co może poseł

Ustawa o dostępie do informacji publicznej zniosła monopol parlamentarzystów i radnych odnośnie prawa do informacji. Obecnie każdy obywatel, w takim samym stopniu jak deputowany, ma prawo wglądu w dokumentację interesującej go sprawy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zdaniem arbitrów

Przedstawiamy przykłady wyroków wydanych przez zespoły arbitrów. W tym numerze m.in. o tym, że zamawiający, podając w specyfikacji warunek posiadania odpowiednich certyfikatów, nie może w ten sposób preferować jednych wykonawców kosztem drugich.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Prenumerata – (nie)wdzięczny przedmiot zamówienia

Prawidłowe określenie przedmiotu i wartości zamówienia w przypadku prenumeraty czasopism nie jest prostym zadaniem. Okazuje się, że zamawiający mają z tym ogromne problemy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Jedna osoba to za mało

Komórka ds. zamówień, czyli wyodrębniona struktura w jednostce zamawiającego, to gwarancja dobrej organizacji i właściwego realizowania prawa zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Znak nowego podejścia

Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej wyroby, które mogą być przedmiotem zamówień publicznych i wprowadzane są do obrotu na terenie naszego kraju, muszą spełniać wymagania określone przez prawo wspólnotowe.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Na nowych zasadach

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym reguluje kwestie współpracy między sektorem publicznym i prywatnym oraz sposób finansowania realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Dobra kadra to podstawa sukcesu

Rozmowa z Dariuszem SZMYTTEM, dyrektorem handlowym Grupy Impel SA.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Nadchodzą kolejne zmiany

O niektórych zmianach wynikających z projektu nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Najpierw przypadek, potem fascynacja

Rozmowa z Haliną OLSZOWSKĄ, konsultantem i trenerem zamówień publicznych, przewodniczącą Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dokładny plan budowy

Nowe rozporządzenie wykonawcze na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych doprecyzowało obowiązki zamawiającego odnośnie sporządzania opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak sprostać warunkom (cz. 1 – dokumenty)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne wiedza o przysługujących nam prawach może zapewnić sukces nawet początkującym wykonawcom.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Tylko na potrzeby ogłoszenia

Bieżący rok nieubłaganie zmierza ku końcowi, dlatego już teraz warto zacząć myśleć o zaplanowaniu zamówień na następne 12 miesięcy, co ułatwi ich sprawną i szybką realizację.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Problemy z obliczaniem?

Właściwe określenie wartości zamówienia jest kluczową sprawą dla poprawnego stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Od tego zależy bowiem wybór odpowiedniej procedury przeprowadzania postępowania o zamówienie publiczne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kontrowersyjny VAT

Czy opłata za pobieraną przez wykonawców specyfikację istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu? Prawo nie reguluje jednoznacznie tej kwestii, a organizatorzy przetargów mają trudny orzech do zgryzienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Bezpieczny podpis

Prawo zamówień publicznych w bardzo ograniczonym zakresie umożliwia zamawiającym i wykonawcom komunikowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej i z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sprawdzone tryby „szybkie”

Negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę oraz zamówienie z wolnej ręki to procedury, które możemy zastosować w sytuacji, gdy chcemy wydać dodatkowe środki finansowe z naszego budżetu, a z uwagi na zbliżający się koniec roku mamy mało czasu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne