Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Listopad 2005 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Mam czyste ręce

System zamówień publicznych funkcjonuje w naszym kraju już od 10 lat, dlatego też wydawałoby się, że nie powinno być problemów z realizowaniem jego założeń. Tymczasem nadal nie brakuje przypadków naruszenia przepisów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

W świetle prawa

Odpowiedzialność prawna za błędne przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne wynika nie tylko z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ale również z przepisów kodeksu karnego. Zasada jest jedna: jeśli złamałeś prawo – musisz ponieść tego konsekwencje.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kto i za co odpowiada

Konsekwencje naruszenia przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, dotyczących czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania, określa również ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Co może poseł

Ustawa o dostępie do informacji publicznej zniosła monopol parlamentarzystów i radnych odnośnie prawa do informacji. Obecnie każdy obywatel, w takim samym stopniu jak deputowany, ma prawo wglądu w dokumentację interesującej go sprawy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zdaniem arbitrów

Przedstawiamy przykłady wyroków wydanych przez zespoły arbitrów. W tym numerze m.in. o tym, że zamawiający, podając w specyfikacji warunek posiadania odpowiednich certyfikatów, nie może w ten sposób preferować jednych wykonawców kosztem drugich.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Prenumerata – (nie)wdzięczny przedmiot zamówienia

Prawidłowe określenie przedmiotu i wartości zamówienia w przypadku prenumeraty czasopism nie jest prostym zadaniem. Okazuje się, że zamawiający mają z tym ogromne problemy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Jedna osoba to za mało

Komórka ds. zamówień, czyli wyodrębniona struktura w jednostce zamawiającego, to gwarancja dobrej organizacji i właściwego realizowania prawa zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Znak nowego podejścia

Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej wyroby, które mogą być przedmiotem zamówień publicznych i wprowadzane są do obrotu na terenie naszego kraju, muszą spełniać wymagania określone przez prawo wspólnotowe.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Na nowych zasadach

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym reguluje kwestie współpracy między sektorem publicznym i prywatnym oraz sposób finansowania realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Dobra kadra to podstawa sukcesu

Rozmowa z Dariuszem SZMYTTEM, dyrektorem handlowym Grupy Impel SA.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Nadchodzą kolejne zmiany

O niektórych zmianach wynikających z projektu nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Najpierw przypadek, potem fascynacja

Rozmowa z Haliną OLSZOWSKĄ, konsultantem i trenerem zamówień publicznych, przewodniczącą Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dokładny plan budowy

Nowe rozporządzenie wykonawcze na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych doprecyzowało obowiązki zamawiającego odnośnie sporządzania opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak sprostać warunkom (cz. 1 – dokumenty)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne wiedza o przysługujących nam prawach może zapewnić sukces nawet początkującym wykonawcom.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Tylko na potrzeby ogłoszenia

Bieżący rok nieubłaganie zmierza ku końcowi, dlatego już teraz warto zacząć myśleć o zaplanowaniu zamówień na następne 12 miesięcy, co ułatwi ich sprawną i szybką realizację.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Problemy z obliczaniem?

Właściwe określenie wartości zamówienia jest kluczową sprawą dla poprawnego stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Od tego zależy bowiem wybór odpowiedniej procedury przeprowadzania postępowania o zamówienie publiczne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kontrowersyjny VAT

Czy opłata za pobieraną przez wykonawców specyfikację istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu? Prawo nie reguluje jednoznacznie tej kwestii, a organizatorzy przetargów mają trudny orzech do zgryzienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Bezpieczny podpis

Prawo zamówień publicznych w bardzo ograniczonym zakresie umożliwia zamawiającym i wykonawcom komunikowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej i z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sprawdzone tryby „szybkie”

Negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę oraz zamówienie z wolnej ręki to procedury, które możemy zastosować w sytuacji, gdy chcemy wydać dodatkowe środki finansowe z naszego budżetu, a z uwagi na zbliżający się koniec roku mamy mało czasu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne