Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Styczeń 2006 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Tylko dla wybranych

Kwestia regulacji dotyczących arbitrażu i samych arbitrów budzi wiele wątpliwości zarówno wśród nich samych, jak i wśród osób występujących przed zespołem arbitrów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Egzekwowanie kar umownych

W przypadku niewykonania umowy lub też nienależytego jej zrealizowania, a nawet konkretnej szkody, zamawiający powinien żądać od wykonawcy zapłaty za poniesione straty.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zdaniem arbitrów

Przedstawiamy przykłady wyroków wydanych w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Siedem sekund

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego ogłosiło przetarg na dostawę dwóch karetek ratunkowych z wyposażeniem medycznym i dwóch defibrylatorów. Nikt nie przewidywał, że rozpęta się z tego burza.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Certyfikat czy aprobata

Każdy wyrób budowlany powinien posiadać odpowiednie oznakowanie oraz dokumenty, które potwierdzą, że spełnia on wszelkie wymagane normy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kto określa stawkę

Jednym z wielu problemów, z którymi borykają się zamawiający, jest określenie stawki VAT dla zadania. Tymczasem kwestia ustalania podatku należy do wykonawcy, gdyż to on jest podatnikem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zgodnie z prawem europejskim

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że gminy mogą zlecać zadania własnym spółkom bez konieczności przeprowadzania przetargów. Dwa miesiące później Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie przeciwne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

To był sztuczny problem

Rozmowa z Dariuszem TERLECKIM, dyrektorem handlowym Crowley Data Poland.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Wydatki niewygasające

Środki finansowe wygasają z upływem roku budżetowego, na który zostały uchwalone. W określonych sytuacjach można je jednak przesunąć na rok następny lub kolejne lata.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Czas na sprawozdania

Nadchodzi okres sporządzania sprawozdań o zamówieniach udzielonych w 2005 roku. Zamawiający muszą się z tym uporać do 1 marca.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Problemy z definicją

Poprawne skonstruowanie specyfikacji wraz z precyzyjnie określonymi warunkami to gwarancja szybkiego i bezbolesnego przejścia przez procedury, a co najważniejsze – przejścia zgodnie z prawem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gdy masz inne zdanie

Członek komisji przetargowej może złożyć zdanie odrębne do protokołu, jeśli nie zgadza się z podejmowanymi przez nią decyzjami. Uchroni go to przed ewentualnym ponoszeniem odpowiedzialności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Bez ustawy do 6 tysięcy euro?

Zgodnie z prawem zamówień publicznych przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza 6 tys. euro. W praktyce wygląda to jednak zupełnie inaczej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak sprostać warunkom (cz. 2 – wiedza, potencjał techniczny i dobra kadra)

Dokładne określenie wymagań, jakie powinny spełniać firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia, to dla zamawiającego pewność wyboru najlepszej oferty, a dla wykonawców informacja o tym, czy są w stanie sprostać zadaniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nierzetelny wykonawca

Wprowadzony ustawą Prawo zamówień publicznych obligatoryjny obowiązek wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne może mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach opisanych w art. 24 tejże ustawy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

To tylko protest

Co się dzieje, gdy zamawiający otrzymuje od wykonawcy protest? Wybucha panika. Tylko czy nie lepiej byłoby najpierw sprawdzić zasadność zarzutów i, jeśli okażą się prawdziwe, spróbować naprawić błąd?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Decyzje (nie)ostateczne

Terminy obowiązują nie tylko zamawiających i wykonawców, ale również prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Gdy na jego odpowiedź czekamy zbyt długo, możemy skorzystać ze środków ochrony prawnej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne