Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Luty 2006 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Arbitraż Sąd Kontrola

Wina jest, kary nie ma

Uznanie, że dane naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest szkodliwe w stopniu znikomym, nie neguje faktu, iż tego typu naruszenie miało miejsce.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pod kontrolą

Efektywność i obiektywizm działań audytora wewnętrznego mają ogromne znaczenie dla jednostek sektora finansów publicznych udzielających zamówień, gdyż pozwalają na zweryfikowanie poprawności przeprowadzanych procedur.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gdy trzeba zapłacić

Zgodnie z prawem, zamawiający podlega karze pieniężnej za naruszenie procedury zamówień publicznych. Należności z tego tytułu są egzekwowane w oparciu o przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Trudna decyzja

Arbitrzy uwzględniają z urzędu okoliczności skutkujące nieważnością postępowania. Czy takie postępowanie mają jednak unieważniać samodzielnie, czy też nakazać zamawiającemu?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zdaniem arbitrów

Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane przez zespoły arbitrów. W tym numerze m.in. o wymaganiach technicznych stawianych przez zamawiających i dokumentach żądanych od podwykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Potrzebny menedżer projektu

Jak wybrać menedżera projektu w sytuacji, gdy mamy zatwierdzony wniosek o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Informacje niejawne

Zamawiający i ubiegający się o zamówienie wykonawcy, jeśli mają dostęp do informacji niejawnych, muszą posiadać świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Fundusze unijne: ISPA

Chociaż formalnie ISPA nie funkcjonuje już w naszym kraju od maja 2004 r., a więc od wejścia Polski do Unii Europejskiej, to jednak inwestycje współfinansowane z tego funduszu nadal są realizowane.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wadliwy towar

Z jakich uprawnień może skorzystać kupujący, jeśli stwierdzi, że nabyty przez niego produkt nie spełnia warunków umowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Aukcje to przyszłość

Rozmowa z Markiem SOROKĄ i Bogusławem BEDNARZEM, współwłaścicielami Piomar s.c.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Pośpiech nie jest wskazany

Rozmowa z mec. Jerzym PIERÓGIEM, radcą prawnym specjalizującym się w prawie zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

W jednym miejscu

Wprawdzie prawo zamówień publicznych nie nakazuje zamawiającym sporządzania jakichkolwiek rejestrów, jednakże nie sposób dobrze zorganizować pracy bez stworzenia choćby spisu prowadzonych postępowań.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

To nie jest obowiązek

W jakich sytuacjach można żądać od wykonawców uzupełnienia dokumentów? Czy należy wymagać tego od wszystkich, czy tylko od tego, którego oferta okazała się najkorzystniejsza?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oferta do przetargu

Poprawność przebiegu procesu udzielenia zamówienia w głównej mierze zależy od rzetelności i dokładności zamawiających, a dokładnie od przestrzegania zasad związanych z przyjmowaniem ofert i obiegiem dokumentów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rażąco niska cena

Aby móc jednoznacznie stwierdzić, czy mamy do czynienia z rażąco niską ceną, zamawiający powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak sprostać warunkom (cz. 3 – sytuacja ekonomiczna i finansowa)

Ostatnią grupą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu są te, które zaświadczą, iż wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odrębne zamówienie, odrębna umowa

Ustawa Prawo zamówień publicznych wśród okoliczności udzielenia zamówienia z wolnej ręki wskazuje także okoliczności udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

W formie konkursu (cz. 1)

Decyzja o tym, czy zamówienie zostanie poprzedzone procedurą konkursową, należy wyłącznie do zamawiającego. Konkurs nie może być jednak traktowany jako odrębny sposób przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wspólnymi siłami

Gdy wykonawcy razem ubiegają się o udzielenie zamówienia, pod uwagę brane jest ich łączne doświadczenie. Sumowany jest również potencjał techniczny, osobowy i finansowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne