Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Luty 2006 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Arbitraż Sąd Kontrola

Wina jest, kary nie ma

Uznanie, że dane naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest szkodliwe w stopniu znikomym, nie neguje faktu, iż tego typu naruszenie miało miejsce.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pod kontrolą

Efektywność i obiektywizm działań audytora wewnętrznego mają ogromne znaczenie dla jednostek sektora finansów publicznych udzielających zamówień, gdyż pozwalają na zweryfikowanie poprawności przeprowadzanych procedur.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gdy trzeba zapłacić

Zgodnie z prawem, zamawiający podlega karze pieniężnej za naruszenie procedury zamówień publicznych. Należności z tego tytułu są egzekwowane w oparciu o przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Trudna decyzja

Arbitrzy uwzględniają z urzędu okoliczności skutkujące nieważnością postępowania. Czy takie postępowanie mają jednak unieważniać samodzielnie, czy też nakazać zamawiającemu?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zdaniem arbitrów

Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane przez zespoły arbitrów. W tym numerze m.in. o wymaganiach technicznych stawianych przez zamawiających i dokumentach żądanych od podwykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Potrzebny menedżer projektu

Jak wybrać menedżera projektu w sytuacji, gdy mamy zatwierdzony wniosek o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Informacje niejawne

Zamawiający i ubiegający się o zamówienie wykonawcy, jeśli mają dostęp do informacji niejawnych, muszą posiadać świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Fundusze unijne: ISPA

Chociaż formalnie ISPA nie funkcjonuje już w naszym kraju od maja 2004 r., a więc od wejścia Polski do Unii Europejskiej, to jednak inwestycje współfinansowane z tego funduszu nadal są realizowane.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wadliwy towar

Z jakich uprawnień może skorzystać kupujący, jeśli stwierdzi, że nabyty przez niego produkt nie spełnia warunków umowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Aukcje to przyszłość

Rozmowa z Markiem SOROKĄ i Bogusławem BEDNARZEM, współwłaścicielami Piomar s.c.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Pośpiech nie jest wskazany

Rozmowa z mec. Jerzym PIERÓGIEM, radcą prawnym specjalizującym się w prawie zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

W jednym miejscu

Wprawdzie prawo zamówień publicznych nie nakazuje zamawiającym sporządzania jakichkolwiek rejestrów, jednakże nie sposób dobrze zorganizować pracy bez stworzenia choćby spisu prowadzonych postępowań.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

To nie jest obowiązek

W jakich sytuacjach można żądać od wykonawców uzupełnienia dokumentów? Czy należy wymagać tego od wszystkich, czy tylko od tego, którego oferta okazała się najkorzystniejsza?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oferta do przetargu

Poprawność przebiegu procesu udzielenia zamówienia w głównej mierze zależy od rzetelności i dokładności zamawiających, a dokładnie od przestrzegania zasad związanych z przyjmowaniem ofert i obiegiem dokumentów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rażąco niska cena

Aby móc jednoznacznie stwierdzić, czy mamy do czynienia z rażąco niską ceną, zamawiający powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak sprostać warunkom (cz. 3 – sytuacja ekonomiczna i finansowa)

Ostatnią grupą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu są te, które zaświadczą, iż wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odrębne zamówienie, odrębna umowa

Ustawa Prawo zamówień publicznych wśród okoliczności udzielenia zamówienia z wolnej ręki wskazuje także okoliczności udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

W formie konkursu (cz. 1)

Decyzja o tym, czy zamówienie zostanie poprzedzone procedurą konkursową, należy wyłącznie do zamawiającego. Konkurs nie może być jednak traktowany jako odrębny sposób przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wspólnymi siłami

Gdy wykonawcy razem ubiegają się o udzielenie zamówienia, pod uwagę brane jest ich łączne doświadczenie. Sumowany jest również potencjał techniczny, osobowy i finansowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne