Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Grudzień 2011 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Osiołkowi w żłoby dano

Media doniosły, że mało znana siostra znanej aktorki odrzuciła propozycję zagrania w serialu, ponieważ za jedenaście dni zdjęciowych oferowano jej tylko 30 tysięcy, podczas gdy jej sławna siostra za cztery dni harówki miała dostać o 15 tys. więcej. Przypomniało mi to historię Wiktora K., który też czasami miewał takie gwiazdorskie muchy w nosie. Co doprowadziło go zresztą do bezrobocia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Usługa edukacyjna

Wiele samorządów postanowiło pozyskać środki unijne na wdrożenie projektu indywidualizacji nauczania. Warto pamiętać, że zakup towarów i usług w tych projektach następuje w drodze zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wykonanie nasadzeń

Często działania inwestycyjne związane są z koniecznością zagospodarowania terenów zielenią. Od specyfiki roślin zależy odpowiednie przygotowanie dokumentacji przetargowej. Na co należy więc zwrócić szczególną uwagę?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Kontrola w spółkach komunalnych

Obowiązujące przepisy w istotny sposób ograniczają możliwości instytucjonalnej kontroli funkcjonowania spółki komunalnej. Co w tym zakresie może zrobić jednostka samorządu terytorialnego?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiany w odpowiedzialności

Dotychczasowe przepisy nie przewidywały możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej osób niebędących pracownikami zamawiającego. Nowa ustawa wprowadza daleko idące zmiany nie tylko w tym zakresie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Materialne czy procesowe

Prawo zamówień publicznych ani bezpośrednio, ani przez stosowne odesłanie nie reguluje rodzaju pełnomocnictwa składanego w postępowaniu odwoławczym. Nasuwa się pytanie – w jaki sposób jednoznacznie to ustalić?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Polisa OC w zamówieniach publicznych

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej świadczy o zdolności ekonomicznej wykonawcy. Wątpliwości w tym zakresie mogą budzić kwestie związane z obowiązywaniem polisy i zakresem prowadzonej działalności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamawianie usług twórczych

Korzystając z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c pzp, zamawiający musi wykazać nie tylko to, że zamierza nabyć usługę lub produkt o charakterze twórczym, ale również to, że na rynku nie jest dostępny żaden ich „ekwiwalent”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Czy warto uwzględnić odwołanie w części?

Liczba wnoszonych odwołań nie maleje. Być może ma to związek z tym, że uwzględnienie choćby jednego zarzutu jest równoznaczne z uwzględnieniem odwołania i zasądzeniem zwrotu kosztów postępowania od zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Między miękkim a twardym prawem

Udzielanie zamówień publicznych z Europejskiego Funduszu Społecznego nie powinno się różnić od udzielania zamówień finansowanych ze środków własnych zamawiającego. Na zamawiających ciążą jednak dodatkowe obowiązki.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zaświadczenie z zagranicy

Mimo że ustawodawca wprowadził dość precyzyjne regulacje dotyczące dokumentowania przetargu, nie zapobiega to licznym problemom związanym z oceną zaświadczeń wystawianych w odmiennych systemach prawnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie - odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Jakich zmian oczekujemy w dyrektywach

W pierwszej połowie 2011 r. przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie modernizacji europejskiego rynku zamówień publicznych. Największe poparcie uzyskał postulat szerszego stosowania procedury negocjacyjnej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przerwanie budowy - i co dalej

Uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę, jeśli jest ostateczna, uprawnia inwestora do rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych. Co jednak dzieje się z budową, jeśli w toku inwestycji trzeba przerwać roboty?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne