Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Grudzień 2011 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Osiołkowi w żłoby dano

Media doniosły, że mało znana siostra znanej aktorki odrzuciła propozycję zagrania w serialu, ponieważ za jedenaście dni zdjęciowych oferowano jej tylko 30 tysięcy, podczas gdy jej sławna siostra za cztery dni harówki miała dostać o 15 tys. więcej. Przypomniało mi to historię Wiktora K., który też czasami miewał takie gwiazdorskie muchy w nosie. Co doprowadziło go zresztą do bezrobocia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Usługa edukacyjna

Wiele samorządów postanowiło pozyskać środki unijne na wdrożenie projektu indywidualizacji nauczania. Warto pamiętać, że zakup towarów i usług w tych projektach następuje w drodze zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wykonanie nasadzeń

Często działania inwestycyjne związane są z koniecznością zagospodarowania terenów zielenią. Od specyfiki roślin zależy odpowiednie przygotowanie dokumentacji przetargowej. Na co należy więc zwrócić szczególną uwagę?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Kontrola w spółkach komunalnych

Obowiązujące przepisy w istotny sposób ograniczają możliwości instytucjonalnej kontroli funkcjonowania spółki komunalnej. Co w tym zakresie może zrobić jednostka samorządu terytorialnego?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiany w odpowiedzialności

Dotychczasowe przepisy nie przewidywały możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej osób niebędących pracownikami zamawiającego. Nowa ustawa wprowadza daleko idące zmiany nie tylko w tym zakresie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Materialne czy procesowe

Prawo zamówień publicznych ani bezpośrednio, ani przez stosowne odesłanie nie reguluje rodzaju pełnomocnictwa składanego w postępowaniu odwoławczym. Nasuwa się pytanie – w jaki sposób jednoznacznie to ustalić?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Polisa OC w zamówieniach publicznych

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej świadczy o zdolności ekonomicznej wykonawcy. Wątpliwości w tym zakresie mogą budzić kwestie związane z obowiązywaniem polisy i zakresem prowadzonej działalności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamawianie usług twórczych

Korzystając z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c pzp, zamawiający musi wykazać nie tylko to, że zamierza nabyć usługę lub produkt o charakterze twórczym, ale również to, że na rynku nie jest dostępny żaden ich „ekwiwalent”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Czy warto uwzględnić odwołanie w części?

Liczba wnoszonych odwołań nie maleje. Być może ma to związek z tym, że uwzględnienie choćby jednego zarzutu jest równoznaczne z uwzględnieniem odwołania i zasądzeniem zwrotu kosztów postępowania od zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Między miękkim a twardym prawem

Udzielanie zamówień publicznych z Europejskiego Funduszu Społecznego nie powinno się różnić od udzielania zamówień finansowanych ze środków własnych zamawiającego. Na zamawiających ciążą jednak dodatkowe obowiązki.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zaświadczenie z zagranicy

Mimo że ustawodawca wprowadził dość precyzyjne regulacje dotyczące dokumentowania przetargu, nie zapobiega to licznym problemom związanym z oceną zaświadczeń wystawianych w odmiennych systemach prawnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie - odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Jakich zmian oczekujemy w dyrektywach

W pierwszej połowie 2011 r. przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie modernizacji europejskiego rynku zamówień publicznych. Największe poparcie uzyskał postulat szerszego stosowania procedury negocjacyjnej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przerwanie budowy - i co dalej

Uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę, jeśli jest ostateczna, uprawnia inwestora do rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych. Co jednak dzieje się z budową, jeśli w toku inwestycji trzeba przerwać roboty?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne