Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Marzec 2006 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Umowa bez decyzji sądu

Przy zamówieniach poniżej 10 mln euro dla robót budowlanych i 5 mln euro dla dostaw i usług nie warto zaskarżać wyroku arbitrów, gdyż i tak można zawrzeć ważną umowę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zdaniem arbitrów

Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane przez zespoły arbitrów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dwie instancje

Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przed regionalną komisją orzekającą.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wniesienie i cofnięcie odwołania

Odwołanie należy do najczęściej stosowanych przez wykonawców form sprzeciwu. Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są nie tylko w prawie zamówień publicznych, ale także w aktach wykonawczych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

W formie konkursu (cz. 2)

Sąd konkursowy powoływany jest każdorazowo w przypadku organizacji konkursu, jeżeli jego wartość przekracza 6 tys. euro.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Utajnić czy ujawnić

Zachowanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Fundusze strukturalne

Niemal każdy przedsiębiorca może starać się o dotacje ze środków unijnych. Musi tylko wiedzieć, na co chce je pozyskać i pamiętać, że wypłacane są one dopiero po zakończeniu realizacji zadania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Bez pozwolenia, ale legalnie

Niektóre z przedsięwzięć, choć zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, wymagają jednak zgłoszenia właściwemu organowi administracyjnemu, a więc staroście lub wojewodzie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Autobusy na zamówienie

Rozmowa z Solange OLSZEWSKĄ, wiceprezes Solaris Bus & Coach SA.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

W dobrym kierunku

Rozmowa z Arturem Zawiszą, posłem i przewodniczącym sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy Prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak liczyć terminy

Artykuł 14 Prawa zamówień publicznych mówi, iż do czynności podejmowanych w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego – o ile ustawa nie stanowi inaczej. Przyjrzyjmy się zatem, jak prawo zamówień publicznych traktuje temat terminów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Katastrofa budowlana

Zdarzenia, które niedawno miały miejsce w Chorzowie uświadomiły wszystkim, jak ważny i aktualny jest temat właściwego utrzymania obiektów budowlanych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Na wszelki wypadek

Dla zabezpieczenia interesu prawnego zamawiającego na wypadek niesumienności wykonawcy, który złożył ofertę, ustawodawca w art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych przewidział wadium.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak archiwizować

Sposób przeprowadzania przetargów sprawia, że po każdym z nich pozostaje dość pokaźna dokumentacja. Aby uniknąć czasochłonnego poszukiwania konkretnych dokumentów, należy je odpowiednio uporządkować.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Interes prawny

Pojęcie interesu prawnego powinno być definiowane w zależności od kontekstu, w jakim się pojawia. Umożliwiłoby to korzystanie ze środków ochrony prawnej szerszemu gronu podmiotów oraz poprawiło rzetelność procedur.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zadanie dla podwykonawcy

W rozpatrywanym przez sejm projekcie zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych kwestie podwykonawców są w dalszym ciągu normowane podobnie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienie za... złotówkę

Zamawiający wszczął postępowanie na zarządzanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi. Wybrano firmę, która nie dość, że nienależycie wykonała poprzednie zamówienie, to jeszcze jako cenę podała 1 zł miesięcznie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dialog konkurencyjny

Omawiana aktualnie przez komisję sejmową nowelizacja ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wprowadza nowy tryb udzielenia zamówienia publicznego, jakim jest dialog konkurencyjny.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne