Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Marzec 2006 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Umowa bez decyzji sądu

Przy zamówieniach poniżej 10 mln euro dla robót budowlanych i 5 mln euro dla dostaw i usług nie warto zaskarżać wyroku arbitrów, gdyż i tak można zawrzeć ważną umowę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zdaniem arbitrów

Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane przez zespoły arbitrów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dwie instancje

Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przed regionalną komisją orzekającą.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wniesienie i cofnięcie odwołania

Odwołanie należy do najczęściej stosowanych przez wykonawców form sprzeciwu. Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są nie tylko w prawie zamówień publicznych, ale także w aktach wykonawczych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

W formie konkursu (cz. 2)

Sąd konkursowy powoływany jest każdorazowo w przypadku organizacji konkursu, jeżeli jego wartość przekracza 6 tys. euro.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Utajnić czy ujawnić

Zachowanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Fundusze strukturalne

Niemal każdy przedsiębiorca może starać się o dotacje ze środków unijnych. Musi tylko wiedzieć, na co chce je pozyskać i pamiętać, że wypłacane są one dopiero po zakończeniu realizacji zadania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Bez pozwolenia, ale legalnie

Niektóre z przedsięwzięć, choć zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, wymagają jednak zgłoszenia właściwemu organowi administracyjnemu, a więc staroście lub wojewodzie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Autobusy na zamówienie

Rozmowa z Solange OLSZEWSKĄ, wiceprezes Solaris Bus & Coach SA.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

W dobrym kierunku

Rozmowa z Arturem Zawiszą, posłem i przewodniczącym sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy Prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak liczyć terminy

Artykuł 14 Prawa zamówień publicznych mówi, iż do czynności podejmowanych w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego – o ile ustawa nie stanowi inaczej. Przyjrzyjmy się zatem, jak prawo zamówień publicznych traktuje temat terminów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Katastrofa budowlana

Zdarzenia, które niedawno miały miejsce w Chorzowie uświadomiły wszystkim, jak ważny i aktualny jest temat właściwego utrzymania obiektów budowlanych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Na wszelki wypadek

Dla zabezpieczenia interesu prawnego zamawiającego na wypadek niesumienności wykonawcy, który złożył ofertę, ustawodawca w art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych przewidział wadium.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak archiwizować

Sposób przeprowadzania przetargów sprawia, że po każdym z nich pozostaje dość pokaźna dokumentacja. Aby uniknąć czasochłonnego poszukiwania konkretnych dokumentów, należy je odpowiednio uporządkować.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Interes prawny

Pojęcie interesu prawnego powinno być definiowane w zależności od kontekstu, w jakim się pojawia. Umożliwiłoby to korzystanie ze środków ochrony prawnej szerszemu gronu podmiotów oraz poprawiło rzetelność procedur.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zadanie dla podwykonawcy

W rozpatrywanym przez sejm projekcie zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych kwestie podwykonawców są w dalszym ciągu normowane podobnie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienie za... złotówkę

Zamawiający wszczął postępowanie na zarządzanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi. Wybrano firmę, która nie dość, że nienależycie wykonała poprzednie zamówienie, to jeszcze jako cenę podała 1 zł miesięcznie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dialog konkurencyjny

Omawiana aktualnie przez komisję sejmową nowelizacja ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wprowadza nowy tryb udzielenia zamówienia publicznego, jakim jest dialog konkurencyjny.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne