Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Kwiecień 2006 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Zdaniem arbitrów

Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane przez zespoły arbitrów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Problem z datą

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie rozpoczęcia biegu terminu do wniesienia odwołania (sygn. akt: III CZP 41/05).

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Droga do remontu

Ogłoszono przetarg na bieżącą konserwację dróg. Zamawiający potraktował to jako usługę, natomiast zdaniem organu kontrolującego była to robota budowlana. Kto miał rację?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Terminy zapłaty

W postępowaniu o zamówienie publiczne zamawiający nie powinien przewidywać terminów zapłaty dłuższych niż 30 dni.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zanim zaczniemy budować

Realizacja inwestycji bez wcześniejszego uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z przepisami zawartymi w prawie budowlanym, traktowana jest jako samowola budowlana.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zainwestuj w siebie

Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich daje możliwość podwyższenia lub zdobycia nowych kwalifikacji. Dla przedsiębiorców przeznaczone jest w szczególności działanie 2.3 – rozwój kadr nowoczesnej gospodarki.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Walczymy do końca

Rozmowa z Andrzejem Banaszkiewiczem, dyrektorem generalnym Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Umowy ramowe

Podstawową zaletą tego rozwiązania jest to, iż można je stosować w przypadku, gdy ze względu na charakter umowy lub inne okoliczności zamawiający nie może z góry precyzyjnie określić przedmiotu zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowa ubezpieczenia

Zamawiający, na potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, może żądać od niego polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyłącznie polisa OC?

Zamawiający nie może narzucić wykonawcy, aby dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia była tylko i wyłącznie polisa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Niezbędne opracowanie

W przypadku zlecania roboty budowlanej, polegającej na jej zaprojektowaniu i wykonaniu, potrzebny jest program funkcjonalno-użytkowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Bez większych zmian

Komisja przetargowa powinna mieć znacznie szerszy zakres obowiązków niż minimum wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych. Zależy to jednak wyłącznie od decyzji kierownika zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przetarg w sieci

Dziś zamówienia elektroniczne stają się coraz bardziej popularne i mniej skomplikowane. Wystarczy komputer z dostępem do internetu oraz bezpieczny podpis elektroniczny.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiana wynagrodzenia

Zamawiający, przygotowując postępowanie z należytą starannością, powinien przeanalizować możliwości zmian i wpisać je do wzoru umowy. W ten sposób uniknie większości nieporozumień.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gwarancja na prace projektowe

Za kompletność i jakość dokumentacji projektowej zawsze odpowiada zamawiający i to on musi dostarczyć wykonawcy prawidłowy i wolny od wad projekt.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dynamiczny system zakupów

Proponowany w projekcie nowelizacji prawa zamówień publicznych dynamiczny system zakupów może zmniejszyć obciążenia związane z organizowaniem wielu postępowań na częste zakupy towarów powszechnie dostępnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Za zgodą obu stron

Czy dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji zamówienia po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy? Rozwiązania są trzy, a każde z nich ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne