Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Maj 2006 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Arbitraż Sąd Kontrola

Zgodnie z prawem

Zasady finansowej gospodarki jednostek sektora finansów publicznych zawarte zostały w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zdaniem arbitrów

Przedstawiamy przykłady wyroków wydanych przez zespoły arbitrów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Tylko przy budowie

Jak przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Zmowy przetargowe

Ustalanie warunków ofert i zachowań, a także rotacja ofert czy podział zysków to najczęściej występujące modele karteli przetargowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Reprezentacja spółek kapitałowych (cz.1)

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego częste kontrowersje budzi ustalenie prawidłowej reprezentacji spółek kapitałowych, co wielokrotnie prowadzi do nieuwzględniania protestów i odwołań z przyczyn formalnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Problem bez rozstrzygnięcia

Zamawiający ma obowiązek badać, czy zastrzeżone przez wykonawcę dane mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa. Jeśli uzna, że nie mają – może je odtajnić. A jeśli popełni błąd i odtajni coś, czego nie powinien?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Zbyt dużo formalności

Rozmowa z Dariuszem DURAŁKIEM, dyrektorem generalnym sektora administracji publicznej ComArch SA.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Historia nowelizacji

Projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych przeszedł długą drogę. Przez kilkanaście miesięcy proponowane zmiany wzbudzały wiele kontrowersji. Jaki będzie jednak tego efekt – okaże się w praktyce.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowe zmiany w starych trybach

Jakie zmiany w zakresie przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych w poszczególnych trybach wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo opcji

Zastosowanie prawa opcji pozwala wielu zamawiającym na uniknięcie trudnej sytuacji, szczególnie wtedy, gdy w momencie sporządzania siwz nie wiedzą jeszcze dokładnie, jaki ma być zakres zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Potrzebny jest dowód

Najczęściej spotykanym problemem przy wnoszeniu protestu faksem jest kwestia udowodnienia, że zamawiający ten dokument otrzymał i w dodatku skutecznie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Trzeba wytłumaczyć każdą decyzję

Za każdym razem, gdy zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, odrzuca ofertę lub unieważnia postępowanie, musi podać podstawę prawną oraz uzasadnienie prawne i faktyczne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Licytacja elektroniczna

W ustawie Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. funkcjonowała aukcja elektroniczna. Teraz zastąpiła ją licytacja.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pojęcie oferty

Na ofertę składają się wyłącznie dokumenty świadczące o sposobie wykonania zamówienia, a nie dokumenty, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Środki ochrony prawnej

Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją jest ograniczenie dotyczące wnoszenia odwołań i skarg, które będzie można składać tylko w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 60 tys. euro.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

W zastępstwie

Zarówno zamawiający, jak i wykonawca mogą powierzyć wykonywanie określonych czynności osobie trzeciej poprzez udzielenie jej pełnomocnictwa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne