Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Maj 2006 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Arbitraż Sąd Kontrola

Zgodnie z prawem

Zasady finansowej gospodarki jednostek sektora finansów publicznych zawarte zostały w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zdaniem arbitrów

Przedstawiamy przykłady wyroków wydanych przez zespoły arbitrów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Tylko przy budowie

Jak przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Zmowy przetargowe

Ustalanie warunków ofert i zachowań, a także rotacja ofert czy podział zysków to najczęściej występujące modele karteli przetargowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Reprezentacja spółek kapitałowych (cz.1)

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego częste kontrowersje budzi ustalenie prawidłowej reprezentacji spółek kapitałowych, co wielokrotnie prowadzi do nieuwzględniania protestów i odwołań z przyczyn formalnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Problem bez rozstrzygnięcia

Zamawiający ma obowiązek badać, czy zastrzeżone przez wykonawcę dane mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa. Jeśli uzna, że nie mają – może je odtajnić. A jeśli popełni błąd i odtajni coś, czego nie powinien?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Zbyt dużo formalności

Rozmowa z Dariuszem DURAŁKIEM, dyrektorem generalnym sektora administracji publicznej ComArch SA.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Historia nowelizacji

Projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych przeszedł długą drogę. Przez kilkanaście miesięcy proponowane zmiany wzbudzały wiele kontrowersji. Jaki będzie jednak tego efekt – okaże się w praktyce.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowe zmiany w starych trybach

Jakie zmiany w zakresie przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych w poszczególnych trybach wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo opcji

Zastosowanie prawa opcji pozwala wielu zamawiającym na uniknięcie trudnej sytuacji, szczególnie wtedy, gdy w momencie sporządzania siwz nie wiedzą jeszcze dokładnie, jaki ma być zakres zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Potrzebny jest dowód

Najczęściej spotykanym problemem przy wnoszeniu protestu faksem jest kwestia udowodnienia, że zamawiający ten dokument otrzymał i w dodatku skutecznie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Trzeba wytłumaczyć każdą decyzję

Za każdym razem, gdy zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, odrzuca ofertę lub unieważnia postępowanie, musi podać podstawę prawną oraz uzasadnienie prawne i faktyczne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Licytacja elektroniczna

W ustawie Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. funkcjonowała aukcja elektroniczna. Teraz zastąpiła ją licytacja.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pojęcie oferty

Na ofertę składają się wyłącznie dokumenty świadczące o sposobie wykonania zamówienia, a nie dokumenty, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Środki ochrony prawnej

Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją jest ograniczenie dotyczące wnoszenia odwołań i skarg, które będzie można składać tylko w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 60 tys. euro.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

W zastępstwie

Zarówno zamawiający, jak i wykonawca mogą powierzyć wykonywanie określonych czynności osobie trzeciej poprzez udzielenie jej pełnomocnictwa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne