Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Czerwiec 2006 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Arbitraż Sąd Kontrola

Podpis jest niezbędny

W sytuacji, gdy pod sentencją wyroku sądu czy też zespołu arbitrów brakuje podpisu choćby jednej z osób wymienionych w składzie, wyrok taki nie istnieje.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zdaniem arbitrów

Przedstawiamy przykłady wyroków wydanych przez zespoły arbitrów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Szansa albo porażka

Jak przeprowadzić postępowanie na usługi telekomunikacyjne świadczone zarówno przez operatorów sieci stacjonarnej, jak i komórkowej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Gwarancja zapłaty

Wykonawca w każdym momencie realizowania inwestycji, jeśli istnieje ryzyko związane z niewypłaceniem wynagrodzenia w terminie, może żądać gwarancji zapłaty.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Reprezentacja spółek kapitałowych (cz.2)

Aby dokonywane czynności prawne były ważne, członkowie zarządu nie muszą przeprowadzać ich osobiście, lecz mogą działać przez swoich pełnomocników. Szczególnym rodzajem pełnomocnictwa jest prokura.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Uprawnienia budowlane

Od wieków procesem inwestycyjnym kierowały osoby do tego uprawnione. Jedyne, co do dziś uległo w tym względzie zmianie, to kryteria uzyskiwania owych uprawnień.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Mamy swoją strategię

Rozmowa z Małgorzatą KORZENIOWSKĄ, dyrektorem biura koordynacji ofertowania i marketingu WARBUD SA.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

To jeszcze nie koniec zmian

Rozmowa z Andrzejem PANASIUKIEM, wiceprezesem Urzędu Zamówień Publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kwoty progowe

Przyjęta nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje istotne zmiany kwot progowych, od przekroczenia których uzależnione będzie stosowanie odpowiednich przepisów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak prawidłowo oszacować wartość

Ustalając wartość zamówienia należy pamiętać przede wszystkim o jednej zasadzie: nie można dzielić zamówienia z zamiarem uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kogo i kiedy informować

Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych, zgodnie z zasadą jawności, nakłada na zamawiającego szereg obowiązków informacyjnych, poczynając od informacji o planowanych zamówieniach, a kończąc na udzieleniu zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lepiej nie ryzykować

Przy realizacji robót budowlanych stosowanie ryczałtu jako formy wynagrodzenia jest niezbyt korzystnym rozwiązaniem, dlatego też lepiej zdecydować się na wynagrodzenie kosztorysowe.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Warunki udziału a ocena ofert

Rozdzielność czynności oceny spełniania warunków od oceny ofert w trybach jednoczęściowych oraz negocjacjach bez ogłoszenia zależy od konieczności wezwania wykonawców do uzupełnienia dokumentów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wariantowa czy częściowa?

Prawo zamówień publicznych rozróżnia kilka rodzajów ofert. Aby jednak możliwe było składanie określonego rodzaju oferty, zamawiający musi dopuścić taką możliwość, a informację o tym zamieścić w specyfikacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Uchwała pełna wątpliwości

Czy dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są elementem treści oferty?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Elektroniczna instrukcja

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia to swoista instrukcja dla wykonawcy. Nowelizacja ustawy, przy przetargu nieograniczonym, wprowadziła obowiązek udostępniania jej na stronie internetowej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne