Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Lipiec 2006 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Skarga bez efektu

Rozpatrywanie przez sąd skargi na wyrok arbitrów ma sens jedynie wtedy, gdy umowa, choć została zawarta, nie została jeszcze zrealizowana.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Więcej trybów, więcej możliwości

Nieprzestrzeganie przepisów prawa zamówień publicznych dotyczących przesłanek stosowania poszczególnych trybów stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Konstrukcja wyroku

Podpisy wszystkich członków zespołu arbitrów powinny znajdować się na końcu wyroku, nawet po wcześniej zamieszczonym pouczeniu o możliwości wniesienia skargi do sądu okręgowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Usługi leśne

Stosowanie przepisów prawa zamówień publicznych przy zamawianiu usług leśnych było często dla Lasów Państwowych przyczyną wielu problemów. Dopiero nowelizacja ustawy pozwoliła na uproszczenie procedur.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Oferta a VAT

Polski wykonawca, składając ofertę, musi zawsze uwzględnić w niej podatek VAT. Podmiot zagraniczny natomiast wskazuje w ofercie cenę bez podatku. Jego cena będzie niższa niż ta wskazana przez podmiot krajowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Korzystna wymiana

Przy udzielaniu zamówień publicznych mogą być stosowane również umowy barterowe. W niektórych przypadkach są istotnym ułatwieniem bądź wpływają na oszczędności finansowe zamawiających.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Walka z wiatrakami

Rozmowa z Aleksandrą SŁAWIŃSKĄ, specjalistą ds. zamówień publicznych i analiz Hammer-Med.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Studnia bez dna

Rozmowa z dr. Pawłem Kryczko, zastępcą przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej oraz pracownikiem Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Aukcja elektroniczna

W polskim prawie wprowadzono możliwość zastosowania środków elektronicznych nie tylko poprzez komunikację między zamawiającym a wykonawcą, ale również poprzez wykorzystanie interaktywnej dogrywki elektronicznej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wszystko zależy od woli wykonawcy

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu związania ofertą jest możliwe, z tym jednak, że umowa powinna zostać zawarta na warunkach określonych w specyfikacji i ofercie wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyłudzenie zamówienia

Składanie fałszywych i nierzetelnych dokumentów czy oświadczeń w celu uzyskania zamówienia publicznego uznawane jest za przestępstwo podlegające karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wybiera zamawiający

Jedną z obowiązujących w zamówieniach publicznych zasad, obok zasady jawności, równości, uczciwej konkurencji i wprowadzonej nowelizacją zasady zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, jest pisemność postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Błędy kosztują

Jeżeli zamawiający unieważnia postępowanie z przyczyn, za które odpowiada, wówczas wykonawcy, jeśli złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, mogą domagać się od niego zwrotu poniesionych kosztów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Regulamin w fundacji

Żaden przepis nie sankcjonuje obowiązku tworzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych. Jednak dla zachowania należytej staranności wydaje się to uzasadnione.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne