Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Wrzesień 2006 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Arbitraż Sąd Kontrola

Naruszenie przepisów

Okoliczności związane z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego i unieważnieniem postępowania, stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przelew wierzytelności

Umowa zawarta pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem, określająca wyłącznie zasady spłaty istniejącego długu, nie jest tożsama z udzieleniem zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gdy zapłacisz zbyt późno

Odsetki ustawowe i karne od nieterminowej zapłaty a budżet i kwestia naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Sprzedaż nieruchomości (cz. 2 – przeprowadzenie procedury przetargowej)

Zasady kwalifikowania ofert, ich analiza, otwarcie rokowań, przeprowadzanie przetargu dodatkowego oraz wyłonienie nabywcy nieruchomości i podpisanie umowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Wadium – koszt podatkowy

Wykonawca ma prawo zaliczyć wadium do kosztów podatkowych, jeśli wybrana została jego oferta, ale także wtedy, gdy mimo tego nie doszło do zawarcia umowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Spółka cywilna

W świetle przepisów spółka cywilna nie jest osobą prawną i nie ma zdolności prawnej. Nie jest też przedsiębiorcą. W systemie zamówień publicznych jej status zbliżony jest do statusu konsorcjum.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Rekordowy przetarg

Rozmowa z Jackiem KALINOWSKIM, rzecznikiem Grupy Telekomunikacja Polska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Środki ochrony (cz. 1)

W jakich terminach i w jaki sposób rozstrzygać protesty oraz na jakich zasadach składać odwołania i skargi w przetargu nieograniczonym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kto dyktuje warunki

Zamawiający, przygotowując postępowanie, zobowiązany jest do ustalenia warunków, jakie winni spełnić wykonawcy składający ofertę. Ma to zagwarantować zamawiającemu rzetelne i terminowe wykonanie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zabezpieczenie umowy

Zamówienia publiczne są finansowane ze środków publicznych, dlatego też w prawie wprowadzono szczególne instrumenty mające na celu zabezpieczenie prawidłowego toku ich realizacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Fałszowanie dokumentów

W trakcie ubiegania się o zamówienie zdarza się, że wykonawcy posługują się przerobionymi lub podrobionymi dokumentami, jak np. referencje, informacje o karalności czy też zaświadczenia z urzędu skarbowego lub ZUS.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Regulamin komisji przetargowej w fundacji

Prawo zamówień publicznych nakłada na kierownika zamawiającego obowiązek powołania komisji przetargowej w postępowaniach o wartości powyżej 60 tys. euro. Przy niższej wartości jest to warunek fakultatywny.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowy rodzaj zamówienia

Przedmiotem zamówienia określanego jako realizacja obiektu budowlanego musi być obiekt budowlany, czyli budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla lub obiekt małej architektury.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ustawa niezgodna z konstytucją?

W nowelizacji, która weszła w życie 25 maja 2006 r., ustawodawca naruszył konstytucyjną zasadę prawa do sądu, uniemożliwiając wykonawcom składanie odwołań i skarg w postępowaniach do 60 tys. euro.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jest proces, choć nie ma stron

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA pod koniec ubiegłego roku ogłosiło przetarg na budowę kopalni ropy naftowej i gazu. Mimo że minął już prawie rok, przetarg nie został rozstrzygnięty. Dlaczego?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne