Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Wrzesień 2006 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Arbitraż Sąd Kontrola

Naruszenie przepisów

Okoliczności związane z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego i unieważnieniem postępowania, stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przelew wierzytelności

Umowa zawarta pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem, określająca wyłącznie zasady spłaty istniejącego długu, nie jest tożsama z udzieleniem zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gdy zapłacisz zbyt późno

Odsetki ustawowe i karne od nieterminowej zapłaty a budżet i kwestia naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Sprzedaż nieruchomości (cz. 2 – przeprowadzenie procedury przetargowej)

Zasady kwalifikowania ofert, ich analiza, otwarcie rokowań, przeprowadzanie przetargu dodatkowego oraz wyłonienie nabywcy nieruchomości i podpisanie umowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Wadium – koszt podatkowy

Wykonawca ma prawo zaliczyć wadium do kosztów podatkowych, jeśli wybrana została jego oferta, ale także wtedy, gdy mimo tego nie doszło do zawarcia umowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Spółka cywilna

W świetle przepisów spółka cywilna nie jest osobą prawną i nie ma zdolności prawnej. Nie jest też przedsiębiorcą. W systemie zamówień publicznych jej status zbliżony jest do statusu konsorcjum.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Rekordowy przetarg

Rozmowa z Jackiem KALINOWSKIM, rzecznikiem Grupy Telekomunikacja Polska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Środki ochrony (cz. 1)

W jakich terminach i w jaki sposób rozstrzygać protesty oraz na jakich zasadach składać odwołania i skargi w przetargu nieograniczonym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kto dyktuje warunki

Zamawiający, przygotowując postępowanie, zobowiązany jest do ustalenia warunków, jakie winni spełnić wykonawcy składający ofertę. Ma to zagwarantować zamawiającemu rzetelne i terminowe wykonanie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zabezpieczenie umowy

Zamówienia publiczne są finansowane ze środków publicznych, dlatego też w prawie wprowadzono szczególne instrumenty mające na celu zabezpieczenie prawidłowego toku ich realizacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Fałszowanie dokumentów

W trakcie ubiegania się o zamówienie zdarza się, że wykonawcy posługują się przerobionymi lub podrobionymi dokumentami, jak np. referencje, informacje o karalności czy też zaświadczenia z urzędu skarbowego lub ZUS.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Regulamin komisji przetargowej w fundacji

Prawo zamówień publicznych nakłada na kierownika zamawiającego obowiązek powołania komisji przetargowej w postępowaniach o wartości powyżej 60 tys. euro. Przy niższej wartości jest to warunek fakultatywny.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowy rodzaj zamówienia

Przedmiotem zamówienia określanego jako realizacja obiektu budowlanego musi być obiekt budowlany, czyli budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla lub obiekt małej architektury.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ustawa niezgodna z konstytucją?

W nowelizacji, która weszła w życie 25 maja 2006 r., ustawodawca naruszył konstytucyjną zasadę prawa do sądu, uniemożliwiając wykonawcom składanie odwołań i skarg w postępowaniach do 60 tys. euro.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jest proces, choć nie ma stron

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA pod koniec ubiegłego roku ogłosiło przetarg na budowę kopalni ropy naftowej i gazu. Mimo że minął już prawie rok, przetarg nie został rozstrzygnięty. Dlaczego?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne