Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Październik 2006 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Zdaniem arbitrów

Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dotacje celowe

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych a kwestia rozliczenia z tytułu dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie projektu (cz. 1)

W wielu jednostkach budżetowych częstym rodzajem zamówienia publicznego są usługi na wykonanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych, co wynika z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Po drugim przetargu

Procedura rokowań na sprzedaż nieruchomości na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rozbiórka obiektu (cz. 1)

Kiedy wymagane jest pozwolenie, a kiedy wystarczy zgłoszenie, w jakich sytuacjach rozbiórka jest efektem nakazu ze strony organu administracyjnego i jakie są tego konsekwencje.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Jesteśmy na siebie skazani

Rozmowa z Krzysztofem WOJTASEM, prezesem zarządu PGF Urtica.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Planowanie zamówień

Aby właściwie przygotować plan zamówień, zamawiający powinien dokładnie określić swoje potrzeby, uwzględniając kolejność ich realizacji oraz potrzebny na to czas.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Posiadanie a dysponowanie

Wprowadzona w nowelizacji zmiana treści art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych porządkuje przepisy dotyczące zamówień i wzmacnia konkurencję wśród wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowa po terminie związania ofertą

Obowiązkiem zamawiającego jest dążenie do zawarcia umowy przed upływem terminu związania ofertą. Jeśli jednak termin ten minie, podpisanie umowy jest nadal możliwe, o ile wyrazi na to zgodę wykonawca.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Środki ochrony (cz. 2)

Czynności zamawiającego i wykonawcy w postępowaniach poprzedzonych tzw. kwalifikacją, czyli badaniem zdolności do wykonania zamówienia – w przetargu ograniczonym, negocjacjach z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowa konsorcjum

Aby przeciwdziałać zjawisku ograniczającemu konkurencję ustawodawca postanowił, że wykonawcy w celu sprostania warunkom udziału w postępowaniu mogą ubiegać się o zamówienie wspólnie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Regulamin udzielania zamówień

W każdej jednostce samorządu terytorialnego do prawidłowego funkcjonowania systemu zamówień publicznych niezbędna jest instrukcja, która będzie określała zasady przeprowadzania postępowań i udzielania zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługi telefoniczne

Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych, uchylając zapisy art. 4 pkt 3 lit. c i d, wprowadziła dla usług telekomunikacyjnych i telefonicznych obowiązek stosowania ustawy przy wartościach szacunkowych powyżej 6 tys. euro.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne