Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Listopad 2006 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Forum Przetargów Publicznych

Przyczyny zmian oraz ich pierwsze efekty praktyczne

Podsumowanie pierwszego półrocza rządów nowej ustawy

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kierunek „arbitraż zawodowy”

Kierunek „arbitraż zawodowy” – gwarancja jednolitej linii orzekania

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Błędy w ustalaniu warunków udziału w postępowaniu

Błędy w ustalaniu warunków udziału w postępowaniu i ich konsekwencje

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia publiczne w administracji samorządowej

Zamówienia publiczne w administracji samorządowej na bazie dotychczasowych kontroli przeprowadzanych przez RIO

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wpływ zmian nowelizacyjnych na udzielanie zamówień publicznych w robotach budowlanych

Wpływ zmian nowelizacyjnych na udzielanie zamówień publicznych w robotach budowlanych

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Procedury protestacyjno-odwoławcze

Procedury protestacyjno-odwoławcze

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

I FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH Fotoreportaż

I FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH Fotoreportaż

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Finansowanie zamówień

Zabezpieczenie środków na realizację zamówienia nie jest konieczne do wszczęcia postępowania ani zawarcia umowy. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych istnieją jednak pewne ograniczenia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Najważniejsza jest treść

Zgodnie z zasadą opisaną w prawie zamówień publicznych wykonawca ma prawo do złożenia tylko jednej oferty i to w taki sposób, aby swoją treścią odpowiadała ona specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wadliwy opis przedmiotu zamówienia

Przy pomocy jakich parametrów opisać przedmiot zamówienia, aby wybrany w postępowaniu o zamówienie wykonawca dostarczył dokładnie to, czego zamawiający oczekiwał, rozpoczynając postępowanie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie projektu (cz. 2)

Zanim zamawiający zapłaci za wykonanie dokumentacji projektowej, powinien najpierw sprawdzić jej zgodność z zawartą umową. Najlepiej w tym celu powołać zespół, który przeprowadzi kontrolę i oceni wykonanie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Rozbiórka obiektu (cz. 2)

Przypadek kwalifikowany, czyli prowadzenie robót rozbiórkowych bez uzyskania pozwolenia bądź bez zgłoszenia właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Uchwalanie budżetu

Zgodnie z art. 179 ustawy o finansach publicznych, przygotowanie projektu uchwały budżetowej oraz wprowadzanie do niej zmian należy do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Nie ma dużych przetargów

Rozmowa z Adamem PÓŁGRABIĄ, dyrektorem generalnym sektora publicznego ComputerLand SA

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Od tego trzeba zacząć

Kosztorys inwestorski służy określaniu wartości szacunkowej zamówienia. Jego podstawą techniczną jest jednak przedmiar robót, który przedstawia sposób ustalania cen jednostkowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyłączenia zupełne

Wprowadzona nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych rozszerzyła katalog zamówień, przy realizacji których nie stosuje się przepisów ustawy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Świadczenia medyczne

W polskim prawie środki publiczne wydatkowane są głównie w oparciu o procedury przewidziane w prawie zamówień publicznych. Istnieją jednak wyjątki. Jednym z nich są zamówienia na świadczenia zdrowotne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Szansa dla polskich wykonawców

Oferta Grupy Banku Światowego jest dostępna dla polskich przedsiębiorców od początku lat 90., jednak nadal niewielu z nich zdaje sobie sprawę z możliwości, jakie stwarza udział w kontraktach finansowanych przez tę grupę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne