Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Grudzień 2006 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Zdaniem arbitrów

Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Celowy zamiar czy lekkomyślność

Umyślność i nieumyślność w odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz rodzaje kar, jakie są przewidziane w prawie za nieprzestrzeganie wspomnianych przepisów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Można kupić drożej?

Przetarg na zakup testów do wykrywania BSE i trzęsawki owiec od początku budził szereg kontrowersji. Tylko dlaczego, skoro wybrana oferta była – przy okazji – o ponad połowę tańsza od oferty konkurencyjnej?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Przepisy bardziej zaostrzone

Projekt zmian ustawy Prawo budowlane objął swym zakresem w szczególności regulacje prawne dotyczące procesu inwestycyjnego i utrzymania obiektów budowlanych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kryterium środowiskowe

Dyrektywy unijne wprowadziły konieczność uznawania względów społecznych i środowiskowych przy ustalaniu specyfikacji technicznych, kryteriów udzielania zamówienia oraz warunków umowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Kryteria a realne potrzeby

Rozmowa z Arturem WIERETIŁO, dyrektorem działu outsourcingu Hewlett-Packard Polska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Etyka i rzetelność

Rozmowa z Ewą WIKTOROWSKĄ, specjalistką w zakresie procesu inwestycyjnego oraz prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ewolucja czy rewolucja?

Utworzenie Krajowej Izby Odwoławczej, nowe regulacje dotyczące składania odwołań, a także podwyższenie progów to najważniejsze zmiany zawarte w projekcie nowelizacji prawa zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Co można uzupełnić (cz. 1)

Warunek wzywania wykonawców do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń jest obligatoryjny i nie może być ograniczany do stosowania tylko w określonych przypadkach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Błędy zamawiających

Jakimi zasadami powinni kierować się zamawiający, aby uniknąć konsekwencji w postaci odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz unieważnienia postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dynamiczny system zakupów

Nie jest to nowy tryb, lecz sposób udzielania zamówień na dostawy i usługi powszechnie dostępne. Maksymalnie może zostać ustanowiony na 4 lata. Wcałej procedurze obowiązuje elektroniczna forma przekazywania informacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Obowiązek, a nie prawo

Jeżeli w trakcie postępowania wystąpiła istotna zmiana powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym i nie można było tego przewidzieć, zamawiający musi takie postępowanie unieważnić.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyłączenia częściowe

W każdym przypadku, kiedy zachodzi możliwość zastosowania wyłączenia z art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych należy dokonać oceny, czy dana usługa mieści się w zakresie wspominanego wcześniej artykułu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kara umowna

Zbyt wysokie wymagania w zakresie kar umownych obciążających wykonawcę prowadzą do ograniczenia konkurencji, gdyż eliminują szeroki krąg wykonawców z możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Regulamin w służbie zdrowia

Regulamin udzielania zamówień powinien odnosić się do kwestii nieopisanych w prawie zamówień publicznych, ale mających szczególne znaczenie dla przeprowadzanych w jednostce postępowań.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nieważność umowy

Czy po wyborze najkorzystniejszej oferty jakiekolwiek zmiany w treści umowy, choćby dotyczyły elementów nieistotnych, których obecność w treści umowy lub ich brak nie ma wpływu na jej skuteczność, są niedopuszczalne?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne