Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Grudzień 2006 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Zdaniem arbitrów

Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Celowy zamiar czy lekkomyślność

Umyślność i nieumyślność w odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz rodzaje kar, jakie są przewidziane w prawie za nieprzestrzeganie wspomnianych przepisów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Można kupić drożej?

Przetarg na zakup testów do wykrywania BSE i trzęsawki owiec od początku budził szereg kontrowersji. Tylko dlaczego, skoro wybrana oferta była – przy okazji – o ponad połowę tańsza od oferty konkurencyjnej?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Przepisy bardziej zaostrzone

Projekt zmian ustawy Prawo budowlane objął swym zakresem w szczególności regulacje prawne dotyczące procesu inwestycyjnego i utrzymania obiektów budowlanych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kryterium środowiskowe

Dyrektywy unijne wprowadziły konieczność uznawania względów społecznych i środowiskowych przy ustalaniu specyfikacji technicznych, kryteriów udzielania zamówienia oraz warunków umowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Kryteria a realne potrzeby

Rozmowa z Arturem WIERETIŁO, dyrektorem działu outsourcingu Hewlett-Packard Polska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Etyka i rzetelność

Rozmowa z Ewą WIKTOROWSKĄ, specjalistką w zakresie procesu inwestycyjnego oraz prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ewolucja czy rewolucja?

Utworzenie Krajowej Izby Odwoławczej, nowe regulacje dotyczące składania odwołań, a także podwyższenie progów to najważniejsze zmiany zawarte w projekcie nowelizacji prawa zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Co można uzupełnić (cz. 1)

Warunek wzywania wykonawców do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń jest obligatoryjny i nie może być ograniczany do stosowania tylko w określonych przypadkach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Błędy zamawiających

Jakimi zasadami powinni kierować się zamawiający, aby uniknąć konsekwencji w postaci odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz unieważnienia postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dynamiczny system zakupów

Nie jest to nowy tryb, lecz sposób udzielania zamówień na dostawy i usługi powszechnie dostępne. Maksymalnie może zostać ustanowiony na 4 lata. Wcałej procedurze obowiązuje elektroniczna forma przekazywania informacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Obowiązek, a nie prawo

Jeżeli w trakcie postępowania wystąpiła istotna zmiana powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym i nie można było tego przewidzieć, zamawiający musi takie postępowanie unieważnić.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyłączenia częściowe

W każdym przypadku, kiedy zachodzi możliwość zastosowania wyłączenia z art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych należy dokonać oceny, czy dana usługa mieści się w zakresie wspominanego wcześniej artykułu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kara umowna

Zbyt wysokie wymagania w zakresie kar umownych obciążających wykonawcę prowadzą do ograniczenia konkurencji, gdyż eliminują szeroki krąg wykonawców z możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Regulamin w służbie zdrowia

Regulamin udzielania zamówień powinien odnosić się do kwestii nieopisanych w prawie zamówień publicznych, ale mających szczególne znaczenie dla przeprowadzanych w jednostce postępowań.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nieważność umowy

Czy po wyborze najkorzystniejszej oferty jakiekolwiek zmiany w treści umowy, choćby dotyczyły elementów nieistotnych, których obecność w treści umowy lub ich brak nie ma wpływu na jej skuteczność, są niedopuszczalne?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne