Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Styczeń 2012 - spis treści

Lekką ręką

Vis maior, czyli śnieg w grudniu

Można powiedzieć, że burmistrz M. miał szczęście, że korekty się nie sumują, bo w przypadku wykrycia dwóch lub więcej przypadków naruszenia pzp w ramach jednego postępowania nakładana jest tylko jedna korekta o najwyższej wartości procentowej. Problematyczny przetarg, którego dotyczyć będzie ta historia, związany był z gminnymi inwestycjami.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Jak zastąpić inwestora

Zakres usługi inwestora zastępczego określa umowa, w której strony ustalają, co jej przedmiot będzie obejmował. Nie ma przeszkód, aby strony nazwały zastępstwem inwestycyjnym tylko to, co jest nadzorem inwestycyjnym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Monitoring miejski

Zadania własne gminy obejmują m.in. sprawy ładu przestrzennego, porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli. Do ich wypełnienia coraz częściej, oprócz innych środków, wykorzystywany jest również miejski monitoring wizyjny.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Błędny VAT w ofercie

Spór dotyczący zastosowania niezgodnej z właściwymi przepisami podatkowymi stawki podatku od towarów i usług w ofercie został rozstrzygnięty. Stanowi to błąd w obliczeniu ceny, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Niezwłocznie, czyli jak?

Najwięcej niejasności związanych z terminem zamieszczania ogłoszeń pojawia się odnośnie do zamówień nieprzekraczających progów unijnych. Problemem jest przede wszystkim użycie nieostrego pojęcia w przepisie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podział przez wydzielenie

Jakie konsekwencje wobec rozwiązania umowy ze spółką dzieloną powstają w przypadku, gdy nowa spółka zamierza brać udział w kolejnych postępowaniach organizowanych przez tego samego zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Wyłączenie osób na podstawie art. 17 pzp

Każda z czynności prowadzonego postępowania musi być wolna od jakichkolwiek wpływów zewnętrznych, wynikających z relacji zachodzących między wykonawcami a osobami występującymi po stronie zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Aukcja elektroniczna

Możliwość rywalizowania przez wykonawców w czasie rzeczywistym o udzielenie zamówienia zwiększa konkurencyjność postępowań i zapewnia istotne oszczędności. Jakie są zatem zasady związane z aukcjami elektronicznymi?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odpis z KRS-u a przedmiot zamówienia

Jeżeli opisany w stosownym rejestrze przedmiot działalności wykonawcy nie pokrywa się z przedmiotem zamówienia, to nie stanowi to przeszkody do uznania oferty za niepodlegającą odrzuceniu. Dlaczego?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odrzucenie drugiego odwołania

Nie każde odwołanie od czynności zamawiającego, nawet poprawne formalnie, zostanie merytorycznie rozstrzygnięte przez Krajową Izbę Odwoławczą. W jakich przypadkach nastąpi taka sytuacja?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kiedy żądać zabezpieczenia

Pozostawienie po stronie zamawiającego decyzji dotyczącej wymagania zabezpieczenia należytego wykonania umowy miało zachęcić wykonawców do startowania w okresie recesji gospodarczej w przetargach. Czy tak się stało?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Korekta finansowa i podstawy jej wymiaru

Zamawiający, którzy otrzymują pieniądze ze środków unijnych, nieustannie przestrzegani są przed nieprawidłowościami i grożącymi za nie konsekwencjami, potocznie zwanymi korektami finansowymi.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Udzielanie zamówień mieszanych

Zamawiający często realizują zadania, w skład których wchodzi więcej niż jeden rodzaj zamówień. Najwięcej trudności sprawia im prawidłowe stosowanie zasad kwalifikacji w kontekście wymogu zachowania uczciwej konkurencji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie - odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Samowolne zajęcia pasa drogowego

Każdy może wykorzystywać drogę publiczną zgodnie z jej przeznaczeniem – czyli do ruchu i postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych. Ograniczenia tego prawa mogą być wprowadzane wyłącznie na podstawie określonych przepisów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne