Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Luty 2007 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

W wyjątkowych sytuacjach

Zgoda prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu jako forma ingerencji organu administracji publicznej w swobodę kontraktowania w systemie zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wypełnia lukę legislacyjną w sytuacjach nieuregulowanych przez dyrektywy, jak również szczegółowo interpretuje główne pojęcia z zakresu zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie w pakietach

Kiedy możliwy jest opis przedmiotu zamówienia w przetargu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku z dopuszczeniem składania ofert częściowych przy pomocy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu, zajmującej się problematyką z zakresu zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Koszt sporu a koszt podatkowy

Wszelkie koszty ponoszone w czasie sporu związane są z realizacją celu, jakim jest osiągnięcie przychodu. Nawet jeśli w efekcie tych działań wykonawca nie podpisze kontraktu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Uczestnicy procesu budowlanego (cz. 2)

Prawa i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta, czyli kto może dokonywać wpisów do dziennika budowy, kto sprawdza jakość wykonywanych prac i stosowanych wyrobów, a także kto wyjaśnia wątpliwości dotyczące projektu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Proces budowy to sprawdzian

Rozmowa z Andrzejem Rybarczykiem, wiceprezesem zarządu HOCHTIEF Polska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Opłaty skarbowe

Od początku tego roku obowiązują nowe zasady wnoszenia opłat skarbowych. Zamiast kupować znaki opłaty skarbowej, wystarczy teraz zapłacić określoną kwotę gotówką lub przelać na konto danej instytucji. Nie są to jednak jedyne zmiany.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

ZP-S, czyli sprawozdanie

Wszyscy zamawiający mają obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań o udzielonych w ubiegłym roku zamówieniach, które do 1 marca należy przekazać prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przesłanka unieważnienia

W jakich sytuacjach zachodzi konieczność unieważnienia postępowania, które jest obarczone wadą uniemożliwiającą zamawiającemu zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego i jakie są rodzaje wad występujących w postępowaniach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Środki publiczne do 6 tys. (14 tys.) euro

Jeżeli wydatkowania powyższych środków publicznych dokonuje jednostka sektora finansów publicznych, podlega ono przepisom prawa zamówień publicznych oraz ustawie o finansach publicznych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Bez wyboru

Zamawiający udzielający zamówień tzw. naturalnym monopolistom jest zwolniony z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących trybu zamówienia z wolnej ręki i zawierania umów na czas oznaczony.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wbrew prawu i dobrym obyczajom

Jak rozpoznać działania sprzeczne z prawem i naruszające lub grożące naruszeniem interesu przedsiębiorcy czy klienta, czyli wszystko o czynach nieuczciwej konkurencji najczęściej występujących w zamówieniach publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zakupy dla wojska

Pomimo iż ustawa Prawo zamówień publicznych zwalnia zamawiającego z obowiązku jej stosowania przy dostawach i usługach związanych z uzbrojeniem, to nie precyzuje, do jakiego rodzaju zamówień wyłączenie to się odnosi.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Co jest gorsze: ustawa czy jej interpretacje?

Kolejne nowelizacje nie wpływają pozytywnie na system zamówień publicznych i wcale go nie ulepszają. Źródła problemów ze stosowaniem wspomnianych przepisów upatruje się w nieprecyzyjnym ich sformułowaniu. Czy jest to właściwy pogląd?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne