Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Marzec 2007 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Protest na wybór trybu

Aby wykonawca mógł skutecznie zaskarżyć decyzję zamawiającego, dotyczącą wyboru trybu udzielenia zamówienia, musi najpierw wykazać istnienie interesu prawnego w uzyskaniu danego zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zdaniem arbitrów

Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane przez zespoły arbitrów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa artykułów spożywczych

W jaki sposób zamawiający ma oszacować wartość zamówienia oraz przygotować rzetelny i obiektywny opis przedmiotu, a także warunki udziału w postępowaniu przy realizacji zamówień na dostawy produktów żywnościowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu, zajmującej się problematyką z zakresu zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Gwarancja najlepszej jakości

System HACCP jest instrumentem mającym pomóc przedsiębiorstwom z sektora spożywczego w osiągnięciu wyższego standardu bezpieczeństwa żywności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Uczestnicy procesu budowlanego (cz. 3)

Prowadzenie dokumentacji, kierowanie pracami budowlanymi, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót, a w razie stwierdzenia zagrożenia wstrzymanie prac, czyli prawa i obowiązki kierownika budowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Arbitraż to pole bitwy

Rozmowa z Bogusławą Garczyńską-Wąs, prawnikiem firmy Mercator Medical SA

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Nieważna oferta

Jedną z podstaw odrzucenia oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest jej nieważność na podstawie odrębnych przepisów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przedłużenie wadium

Obliczenie i ustalenie terminu związania ofertą, a co za tym idzie terminu ważności wadium, zamawiający często pozostawiają wykonawcom, nie precyzując tych kwestii w kierowanej do nich korespondencji. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowa dostawy

Różnice w zakresie definicji oraz konstrukcji umowy dostawy na gruncie kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych, a także wynikające z tego niejasności w codziennej praktyce udzielania zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Najpopularniejsze tryby

W jaki sposób krok po kroku przeprowadzać postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem. Na co zwracać uwagę i jakich błędów unikać.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zajęcie pasa drogowego a zamówienia publiczne

Jeżeli w trakcie przeprowadzanej inwestycji zachodzi konieczność zajęcia pasa drogowego, to uzyskanie zezwolenia, wniesienie opłaty czy też poniesienie konsekwencji niezastosowania się do przepisów należy do zadań zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wykonawca w przetargu nieograniczonym

Jakie podmioty, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, posiadają uprawnienia do złożenia oferty i mogą się starać o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Klauzule waloryzacyjne

Zamawiający powinien uwzględnić waloryzację na etapie tworzenia specyfikacji i zamieścić taką informację przy opisie sposobu obliczenia ceny oferty lub określić, jak często wykonawca będzie mógł jej dokonywać lub/i w jakich odstępach czasu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne