Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Marzec 2007 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Protest na wybór trybu

Aby wykonawca mógł skutecznie zaskarżyć decyzję zamawiającego, dotyczącą wyboru trybu udzielenia zamówienia, musi najpierw wykazać istnienie interesu prawnego w uzyskaniu danego zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zdaniem arbitrów

Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane przez zespoły arbitrów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa artykułów spożywczych

W jaki sposób zamawiający ma oszacować wartość zamówienia oraz przygotować rzetelny i obiektywny opis przedmiotu, a także warunki udziału w postępowaniu przy realizacji zamówień na dostawy produktów żywnościowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu, zajmującej się problematyką z zakresu zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Gwarancja najlepszej jakości

System HACCP jest instrumentem mającym pomóc przedsiębiorstwom z sektora spożywczego w osiągnięciu wyższego standardu bezpieczeństwa żywności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Uczestnicy procesu budowlanego (cz. 3)

Prowadzenie dokumentacji, kierowanie pracami budowlanymi, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót, a w razie stwierdzenia zagrożenia wstrzymanie prac, czyli prawa i obowiązki kierownika budowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Arbitraż to pole bitwy

Rozmowa z Bogusławą Garczyńską-Wąs, prawnikiem firmy Mercator Medical SA

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Nieważna oferta

Jedną z podstaw odrzucenia oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest jej nieważność na podstawie odrębnych przepisów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przedłużenie wadium

Obliczenie i ustalenie terminu związania ofertą, a co za tym idzie terminu ważności wadium, zamawiający często pozostawiają wykonawcom, nie precyzując tych kwestii w kierowanej do nich korespondencji. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowa dostawy

Różnice w zakresie definicji oraz konstrukcji umowy dostawy na gruncie kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych, a także wynikające z tego niejasności w codziennej praktyce udzielania zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Najpopularniejsze tryby

W jaki sposób krok po kroku przeprowadzać postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem. Na co zwracać uwagę i jakich błędów unikać.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zajęcie pasa drogowego a zamówienia publiczne

Jeżeli w trakcie przeprowadzanej inwestycji zachodzi konieczność zajęcia pasa drogowego, to uzyskanie zezwolenia, wniesienie opłaty czy też poniesienie konsekwencji niezastosowania się do przepisów należy do zadań zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wykonawca w przetargu nieograniczonym

Jakie podmioty, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, posiadają uprawnienia do złożenia oferty i mogą się starać o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Klauzule waloryzacyjne

Zamawiający powinien uwzględnić waloryzację na etapie tworzenia specyfikacji i zamieścić taką informację przy opisie sposobu obliczenia ceny oferty lub określić, jak często wykonawca będzie mógł jej dokonywać lub/i w jakich odstępach czasu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne