Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Kwiecień 2007 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Kontrola uprzednia

Prawo zamówień publicznych zawiera szereg instrumentów kontroli prowadzonego przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo ETS

Stosowanie przepisów zawartych w dyrektywach, a dotyczących zamówień publicznych oraz przepisów zawartych w traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską, wspomagane jest przez orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienia na leki

Temat zakupu leków jest jednym z wielu problemów, z jakimi spotykają się zakłady opieki zdrowotnej, wydatkujące w tym zakresie znaczne – w odniesieniu do pozostałych wydatków jednostki – środki finansowe.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada w tym miesiącu Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Ograniczony wybór

Uczestnictwo w procedurach przetargowych przedsiębiorców, którzy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objęci są obowiązkiem uzyskania koncesji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ewidencja działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do ewidencji działalności gospodarczej. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

To my ponosimy konsekwencje

Rozmowa z Krzysztofem Rzeźnikiewiczem, wiceprezesem zarządu Hydrobudowy-6 SA.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Aneksowanie umowy

Dozwolone są zmiany tych postanowień umowy, które nie były oceniane za pomocą kryteriów oceny ofert, o ile nie są niekorzystne dla zamawiającego i nie zależą od żadnej ze stron.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Skąd pozyskać środki

Finansowanie inwestycji ekologicznych przez jednostki samorządu terytorialnego z funduszy pomocowych Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej w latach 2007-2013.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jawność postępowania

Każdy podmiot, który zobowiązany jest do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, podlega jednocześnie ustawie o dostępie do informacji publicznej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Problemowa dokumentacja

Zamawiający – najczęściej z powodu braku odpowiedniej kadry – nie jest w stanie sam sporządzić dokumentacji projektowej przy zamawianiu robót budowlanych, dlatego też powinien zlecać ją osobom, posiadającym uprawnienia budowlane.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zakupy dla wojska – nie takie proste

Artykuł ten jest nawiązaniem do materiału, który został opublikowany w lutowym numerze „Przetargów Publicznych” i podjęciem próby odpowiedzi na pytanie: Do jakich zamówień stosuje się wyłączenia, o których mowa w art. 4 pkt 3 lit. f Pzp?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kontrowersyjne kryterium jakości

Aby zamawiający uniknął zarzutu uznaniowości przy ocenianiu ofert pod kątem jakości, powinien bardzo szczegółowo opisać sposób tej oceny. Jeżeli oferowane przez wykonawców produkty będzie oceniał obiektywnie, nie naruszy przepisów Pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne