Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Maj 2007 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Rozstrzygnięcie protestu

Wykonawcy nie mają prawa wnosić protestu na czynności dokonane przez zamawiającego zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, tj. zgodnie z nakazem zawartym w sentencji wyroku arbitrów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zdaniem arbitrów

Przedstawiamy przykładowe wyroki i ich uzasadnienia wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienia na roboty dodatkowe

Zamówienia dodatkowego można udzielić wyłącznie w trybie zamówienia z wolnej ręki i po spełnieniu określonych w przepisach warunków. Pamiętać należy, że łączna wartość zamówień dodatkowych nie może przekraczać 20 proc. zamówienia podstawowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada w tym miesiącu Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Zezwolenie i licencja

Aby móc wykonywać określoną działalność lub czynności stanowiące przedmiot zamówienia, wykonawca powinien posiadać określone uprawnienia, o ile wynika to z przepisów odrębnych ustaw.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowy grantowe

W polskim prawodawstwie definicja grantu nie występuje. Analizując różnorodne programy współpracy i pomocy należy jednak stwierdzić, iż grant jest formą dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie konkretnego działania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Niska cena to niska jakość

Rozmowa z Andżeliką Cieślowską, prezesem zarządu Korporacji Budowlanej Doraco Sp. z o.o.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Kolejna nowelizacja

Zmiany w prawie zamówień publicznych przebiegały w dwóch etapach. Ich efektem ma być – zdaniem ustawodawcy – uproszczenie procedur i szybsze wykorzystanie środków z Unii Europejskiej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak ustalać kryteria oceny ofert

Zamawiający winien wybrać ofertę wyłącznie na podstawie kryteriów określonych w siwz. Musi też pamiętać, iż powinny się one odnosić do przedmiotu zamówienia, a nie podmiotu składającego ofertę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podmioty (nie)podlegające ustawie?

Konieczność regulacji zasad udzielania zamówień sektorowych wynika z faktu prowadzenia przez należących do tej grupy zamawiających działalności gospodarczej objętej szczególnymi przywilejami.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Leasing a zamówienia publiczne

Przedmiotem leasingu mogą być wyłącznie rzeczy ruchome i nieruchomości. Największe zastosowanie znajduje on w sferze zamówień sektorowych – ze względu na korzyści związane z możliwością zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Partnerstwo publiczno-prywatne

Wybór partnera prywatnego może zostać dokonany wyłącznie na podstawie przepisów prawa zamówień publicznych, gdyż partner publiczny nie ma możliwości wydatkowania w inny sposób środków na roboty budowlane, dostawy czy usługi.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Raport środowiskowy

Regulacje prawne dotyczące obowiązku i zakresu sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko dotyczącego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Poprawianie omyłek

Obowiązkiem zamawiającego jest poprawienie w ofercie oczywistych omyłek pisarskich oraz rachunkowych w obliczeniu ceny i niezwłoczne zawiadomienie o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne