Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Czerwiec 2007 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Główny księgowy budżetu

Odpowiedzialność skarbnika gminy z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Poza typowymi działaniami związanymi ze ściganiem przestępstw, CBA jest zobowiązane kontrolować nie tylko proces przygotowywania i przeprowadzania postępowań w sprawie zamówień publicznych, ale również zakres realizacji umów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zdaniem arbitrów

Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane przez zespoły arbitrów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup aparatury medycznej

W jaki sposób opisać specjalistyczny sprzęt medyczny? Przede wszystkim rozsądnie, podając wymagane parametry i obiektywny sposób ich oceny oraz nie ulegając dodatkowym „gadżetom”, które podwyższają cenę, a w praktyce nie znajdują zastosowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Ewa Wiktorowska, inżynier budownictwa, członek Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Odbiór robót budowlanych

Kodeks cywilny nakłada na wykonawcę obowiązek oddania obiektu odpowiadającego zapisom zawartym w umowie, zaś na inwestora – obowiązek odbioru inwestycji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wycena nieruchomości

W zasobach nieruchomości gmin znajdują się m.in. lokale mieszkalne. Nieruchomości te, mimo że są zajmowane przez najemców, mogą być przeznaczane do sprzedaży.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Potrzebne są precyzyjne zapisy

Rozmowa z Andrzejem Napierskim, dyrektorem Działu Przygotowania Produkcji Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych POL-AQUA SA

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Zagraniczny wykonawca

Składanie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez przedsiębiorców, mających siedzibę poza terytorium RP.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Uprawnienia geotechniczne

Składowiska odpadów, obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne i zapory wodne jako nietypowe obiekty budowlane wymagają wykonania dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geotechnicznej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamawiający – Komisja Europejska

Jakie akty prawne regulują zasady udzielania zamówień publicznych przez Komisję Europejską i inne instytucje wspólnotowe oraz o czym powinni wiedzieć polscy przedsiębiorcy, chcący ubiegać się o unijne kontrakty.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiany w terminach

Wchodząca w życie 11 czerwca br. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza zmiany w zakresie terminów dotyczących składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jak i składania ofert.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Krajowa Izba Odwoławcza

Mimo pewnych niedociągnięć ze strony ustawodawcy, powstanie profesjonalnego organu zajmującego się rozstrzyganiem odwołań stanowi szansę na wzrost poziomu orzecznictwa oraz przede wszystkim jego ujednolicenie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wspólnoty mieszkaniowe

Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje wspólnoty mieszkaniowe do stosowania jej przepisów. Warunkiem jest finansowanie przez nie ze środków publicznych ponad 50 proc. wartości udzielanego zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zasady to podstawa

Zasady udzielania zamówień zawarte są w ustawie zaledwie w czterech artykułach, dlatego też są często pomijane. A okazuje się, że to właśnie tutaj tkwi początek licznych problemów, co widać zwłaszcza w procedurze protestacyjnej i odwoławczej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kłopotliwe pełnomocnictwo

Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może występować samodzielnie lub korzystać z ustanowionego w celu reprezentacji jego interesów pełnomocnika.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne