Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Lipiec 2007 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Wnoszenie odwołań

Zmniejszenie obciążenia biurokratycznego przy udzielaniu zamówień o wartościach poniżej progów unijnych oraz przyspieszenie procedur to – zdaniem ustawodawcy – główne przyczyny podwyższenia progów, od których można wnosić odwołania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Postępowanie skargowe

Skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stanowi szczególny środek ochrony prawnej, zapewniający stronom możliwość zweryfikowania przez organ sądowy poprawności procedury udzielania zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Usługi żywnościowe

Zamawiając usługi żywnościowe, zamawiający boryka się z wieloma problemami i wątpliwościami w zakresie stawianych wykonawcom warunków, jak również sposobu opisu przedmiotu umowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada w tym miesiącu mec. Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu, zajmującej się problematyką z zakresu zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Certyfikacja wykonawców

W krajach Unii Europejskiej istnieją trzy systemy kwalifikacji wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne: licencje, certyfikaty i informacje, co znacznie ułatwia zamawiającym weryfikację spełniania warunków udziału w postępowaniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo budowlane po zmianach (cz. 1)

Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania obiektów, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz zmiany w prawie ochrony środowiska to główne przyczyny nowelizacji prawa budowlanego, która weszła w życie 20 czerwca br.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Opis musi być funkcjonalny

Rozmowa z Andrzejem Kurkiem, wiceprezesem zarządu NTT System

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Próbka to nie dokument

Czy przepis dotyczący możliwości żądania próbek, opisów lub fotografii zawarty w rozporządzeniu określającym rodzaje dokumentów, jakich może wymagać zamawiający od wykonawcy, jest zgodny z Konstytucją RP?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowy ramowe po nowelizacji

W poprzednim stanie prawnym zamawiający – udzielając zamówienia, którego przedmiot objęty jest umową ramową – miał do wyboru tryb zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia. Obecnie nie stosuje w tym celu żadnego trybu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy

Wpływ zmian podmiotowych po stronie wykonawców na realizację zamówienia publicznego po wyborze wykonawcy i podpisaniu z nim umowy oraz dopuszczalność zmian w zawartej umowie o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Bez atestacji i koncyliacji

Od 11 czerwca 2007 r. obowiązują nowe zasady dotyczące przepisów regulujących udzielanie zamówień sektorowych. W większości wynikają one ze zmian wprowadzonych w innych częściach ustawy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zasady udzielania zamówień w krajach UE

Otwarta, ograniczona i negocjacyjna, czyli trzy podstawowe procedury udzielania zamówień publicznych zawarte w dyrektywie 2004/18/WE, stanowiące podstawy regulacji prawnych w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gospodarka przestrzenna a realizacja inwestycji

Realizując inwestycję podmiot gospodarczy, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie może swoimi działaniami przyczynić się do dewastacji środowiska naturalnego na obszarze prowadzonych robót.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne