Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Sierpień 2007 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Sporna kwestia

W aktualnym stanie prawnym to wykonawca, proponując rozwiązanie równoważne do opisanego w specyfikacji, powinien wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania postawione przez zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zdaniem arbitrów

Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Jak zamawiać odczynniki

W jaki sposób opisać przedmiot zamówienia i na jakie kwestie zwrócić uwagę przy przeprowadzaniu postępowania na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla szpitalnego laboratorium analitycznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się problematyką zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Prawo budowlane po zmianach (cz. 2)

W lipcowym numerze miesięcznika omówiona została pierwsza przesłanka zmian w prawie budowlanym, a mianowicie zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych. W tym numerze czas na kolejne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pieniądze na start

Sposobem na zwiększanie zatrudnienia, a tym samym zmniejszanie bezrobocia, coraz częściej są dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą – przeznaczone zarówno dla bezrobotnych, jak również dla tych, którzy nie posiadają takiego statusu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Zamawiający boją się nowości

Rozmowa z Bogusławem Lewandowskim, szefem przetargów i zamówień publicznych Huty Łabędy SA

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Oryginał czy kopia

W jakiej formie ubiegający się o zamówienie wykonawcy mogą składać dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kwota a cena

Obowiązek podawania kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego, ma na celu zwiększenie jawności postępowania, a także uniemożliwienie zamawiającemu zbyt pochopnego unieważnienia postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kryterium ekologiczne

Wprowadzenie kryteriów środowiskowych do opisu produktu pozwala wykonawcom na rozpoznanie oczekiwań zamawiającego, przekazując równocześnie informację o tym, że przyjazne środowisku cechy wyrobu lub usługi stanowić będą ważny element zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Powtarzalność to podstawa

W jaki sposób stwierdzić, czy zamawiane dostawy i usługi należą do powtarzających się okresowo, jak odróżnić je od zamówień udzielanych w częściach i świadczeń ciągłych oraz na jakich zasadach oszacować ich wartość.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Tylko jedna szansa (cz. 1)

Uwarunkowania prawne związane z uzupełnianiem oświadczeń lub dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również ich prawne konsekwencje dla oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Termin realizacji zamówienia

Ustawa Prawo zamówień publicznych jest pełna przepisów dotyczących terminów, do których muszą się stosować zarówno zamawiający, jak i wykonawcy. W kwestiach nieuregulowanych w ustawie należy natomiast przestrzegać przepisów kodeksu cywilnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kiedy można dzielić

Zaniżanie wartości zamówienia lub dzielenie zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów to najczęściej występujące naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu a polskie normy

Aby dobrze opisać przedmiot zamówienia, biorąc pod uwagę art. 30 prawa zamówień publicznych, należy nie tylko przytoczyć opisujące przedmiot zamówienia normy, ale również określić wymagania dla wyrobów, z zastosowaniem których zamówienie będzie wykonane.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne