Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Sierpień 2007 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Sporna kwestia

W aktualnym stanie prawnym to wykonawca, proponując rozwiązanie równoważne do opisanego w specyfikacji, powinien wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania postawione przez zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zdaniem arbitrów

Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Jak zamawiać odczynniki

W jaki sposób opisać przedmiot zamówienia i na jakie kwestie zwrócić uwagę przy przeprowadzaniu postępowania na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla szpitalnego laboratorium analitycznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się problematyką zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Prawo budowlane po zmianach (cz. 2)

W lipcowym numerze miesięcznika omówiona została pierwsza przesłanka zmian w prawie budowlanym, a mianowicie zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych. W tym numerze czas na kolejne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pieniądze na start

Sposobem na zwiększanie zatrudnienia, a tym samym zmniejszanie bezrobocia, coraz częściej są dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą – przeznaczone zarówno dla bezrobotnych, jak również dla tych, którzy nie posiadają takiego statusu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Zamawiający boją się nowości

Rozmowa z Bogusławem Lewandowskim, szefem przetargów i zamówień publicznych Huty Łabędy SA

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Oryginał czy kopia

W jakiej formie ubiegający się o zamówienie wykonawcy mogą składać dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kwota a cena

Obowiązek podawania kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego, ma na celu zwiększenie jawności postępowania, a także uniemożliwienie zamawiającemu zbyt pochopnego unieważnienia postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kryterium ekologiczne

Wprowadzenie kryteriów środowiskowych do opisu produktu pozwala wykonawcom na rozpoznanie oczekiwań zamawiającego, przekazując równocześnie informację o tym, że przyjazne środowisku cechy wyrobu lub usługi stanowić będą ważny element zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Powtarzalność to podstawa

W jaki sposób stwierdzić, czy zamawiane dostawy i usługi należą do powtarzających się okresowo, jak odróżnić je od zamówień udzielanych w częściach i świadczeń ciągłych oraz na jakich zasadach oszacować ich wartość.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Tylko jedna szansa (cz. 1)

Uwarunkowania prawne związane z uzupełnianiem oświadczeń lub dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również ich prawne konsekwencje dla oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Termin realizacji zamówienia

Ustawa Prawo zamówień publicznych jest pełna przepisów dotyczących terminów, do których muszą się stosować zarówno zamawiający, jak i wykonawcy. W kwestiach nieuregulowanych w ustawie należy natomiast przestrzegać przepisów kodeksu cywilnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kiedy można dzielić

Zaniżanie wartości zamówienia lub dzielenie zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów to najczęściej występujące naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu a polskie normy

Aby dobrze opisać przedmiot zamówienia, biorąc pod uwagę art. 30 prawa zamówień publicznych, należy nie tylko przytoczyć opisujące przedmiot zamówienia normy, ale również określić wymagania dla wyrobów, z zastosowaniem których zamówienie będzie wykonane.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne