Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Wrzesień 2007 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Zdaniem arbitrów

Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Precedensowe orzeczenie

Zdaniem jednego z sądów okręgowych, o zachowaniu terminu na przekazanie kopii odwołania zamawiającemu i wywiązaniu się z obowiązku jednoczesności można mówić wtedy, gdy kopia tego odwołania dotrze do zamawiającego w terminie przewidzianym w Pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Tajemnica służbowa

Zanim zamawiający podejmie decyzję o udzieleniu zamówienia z wyłączeniem przepisów ustawy na przedmiot zamówienia objęty tajemnicą służbową, będzie musiał dokonać każdorazowo analizy istniejącego stanu prawnego i faktycznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się problematyką zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Fundusz czterech zasad

W tym roku obchodzono 50-lecie powstania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dlatego też warto bliżej przyjrzeć się zasadom funkcjonowania tego najstarszego funduszu strukturalnego Unii Europejskiej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowe zasady partnerstwa

Obowiązująca ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym określa zasady zawierania tego typu umów w sposób zbyt skomplikowany, przez co nie jest stosowana. Dlatego też powstał projekt jej nowelizacji, wprowadzający wiele istotnych zmian.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Krajowy Rejestr Karny

Rejestr ten jest niejawny. Choć każdy ma prawo do uzyskania informacji, czy dane określonej osoby są w nim zgromadzone, to jednak treść wszystkich zapisów może zostać udostępniona tylko osobie, której one bezpośrednio dotyczą.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

To jest nasz wybór

Rozmowa z Bolesławem Kukolewskim, dyrektorem generalnym Hand-Prod Sp. z o.o.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Trzeba znać przesłanki

Prawo zamówień publicznych dokładnie określa przesłanki wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia oferty. Pomimo tego okazuje się, że bardzo często czynności te zarówno przez zamawiających, jak i wykonawców nie są prawidłowo rozróżniane.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Porozumienie GPA

Umowa o zamówieniach publicznych GPA jest pierwszą – i jak dotąd jedyną – umową międzynarodową, otwartą dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, mających siedzibę na terenie należących do niej państw.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Inwestycje proekologiczne

Zamawiający, planując inwestycje ze swej natury uciążliwe dla środowiska, powinien mieć na względzie przede wszystkim zachowanie równowagi ekologicznej gospodarki, co jest możliwe m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmowy przetargowe

Zamawiający, który w toku badania złożonych ofert dojdzie do przekonania, iż treść części z nich bądź wszystkich jest efektem zmowy biorących udział w postępowaniu wykonawców, winien rozważyć możliwość odrzucenia tych ofert.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Cena musi być realna

Stosowanie upustów, prowizji, rabatów oraz marży na zasadach niezgodnych z prawem stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. W przeciwnym razie jest zachowaniem pożądanym z punktu widzenia racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Potrzebny regulamin

Zasady udzielania zamówień poniżej 422 tys. euro dla dostaw lub usług i 5 278 tys. euro dla robót budowlanych, kiedy nie obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, powinny zostać zawarte w wewnętrznym regulaminie zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Tylko jedna szansa (cz. 2)

Obowiązek wezwania wykonawców do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów ma umożliwić im udowodnienie, że spełniają warunki oraz wymagania określone przez zamawiającego i mogą skutecznie ubiegać się o uzyskanie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Uniwersalne klasyfikacje

Funkcjonujące we wszystkich państwach Unii Europejskiej systemy klasyfikacji odnoszące się do dostaw, usług i robót budowlanych, pomagają wykonawcom odnaleźć interesujące ich zamówienia tylko przy pomocy określonych kodów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne