Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Październik 2007 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Termin przekazania kopii odwołania

W orzecznictwie funkcjonują zupełnie różne wyroki sądów okręgowych, dotyczące interpretacji art. 184 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Brak jednolitej wykładni wprowadza chaos, który oddziałuje na funcjonowanie systemu zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zdaniem arbitrów

Przedstawiamy przykładowe rozstrzygnięcia odwołań rozpatrywanych przez zespoły arbitrów, a dotyczących wynagrodzenia ryczałtowego w robotach budowlanych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Jak igła z nitką

Przygotowanie prawidłowego i zgodnego z przepisami opisu przedmiotu zamówienia na dostawę materiału szewnego – choć niezmiernie trudne – jest jednak możliwe. Jedyny warunek to duża wiedza merytoryczna osób przygotowujących postępowanie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się problematyką zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Kontrowersyjna ustawa o Euro 2012

21 września br. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012. Zdaniem ekspertów, jej zapisy są jednak niezgodne z unijnymi dyrektywami i ograniczają konkurencyjność.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak zminimalizować koszty konsorcjum

Istotnym ułatwieniem w zakresie funkcjonowania konsorcjów uczestniczących w procedurach przetargowych może stać się instytucja określana terminem cash pooling, związana z optymalizacją przepływów finansowych danej grupy kapitałowej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Trzeba przejść od słów do czynów

Rozmowa z Markiem MICHAŁOWSKIM, prezesem zarządu Budimeksu SA i Budimeksu Dromeksu SA

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

II FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH

„Kluczowe aspekty stosowania prawa zamówień publicznych” – pod takim hasłem odbywać się będzie tegoroczne, drugie z kolei, FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH, którego celem jest integracja środowiska zajmującego się zamówieniami publicznymi.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwycięzcy i przegrani

O kolejnych nowelizacjach ustawy Prawo zamówień pulicznych i ich praktycznych efektach rozmawiamy z Haliną Olszowską, przewodniczącą Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, trenerem zamówień publicznych, jednym z prelegentów zaproszonych do udziału w II FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Komisja Europejska chce zmiany ustawy

Komisja Europejska ma wątpliwości, czy Polska – nowelizując ustawę Prawo zamówień publicznych – w odpowiedni sposób wprowadziła do swojego prawa zapisy zawarte w unijnej dyrektywie. Jeśli te obawy się potwierdzą, czekają nas kolejne zmiany w ustawie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Żądanie próbek

Wymóg zamawiającego odnośnie przedstawienia przez wykonawcę próbek zamawianych towarów ma na celu sprawdzenie, czy przedmiot przyszłej umowy spełnia określone w specyfikacji warunki. Za zużyte próbki wykonawcy należy się jednak wynagrodzenie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Trudne zadanie

Zgodnie z zapisami ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia do udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane mają one stosować prawo zamówień publicznych. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Nie wiadomo.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dostęp do informacji o środowisku

Jakie informacje o środowisku i jego ochronie podlegają udostępnianiu, a jakie są z udostępniania wyłączone, kto jest zobowiązany do ich udzielania oraz na jakich zasadach, a także w jakim celu dane te mogą być wykorzystywane.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oświadczenie woli

Z uwagi na to, iż czynność prawna polega na zaciąganiu zobowiązań lub nabywaniu uprawnień, podstawą każdej takiej czynności jest oświadczenie woli złożone na piśmie, ustnie lub wyrażone gestem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Roboty zamienne

W określonych sytuacjach zamawiający może zrezygnować z zaplanowanego w umowie zakresu robót budowlanych i wprowadzić w jego miejsce nowy. Najczęściej tego typu zmiany są efektem wad dokumentacji projektowej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Należyte wykonanie zamówienia publicznego

Kiedy zamawiający może, a kiedy musi żądać od wykonawców dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz w jaki sposób zamawiający powinien je oceniać.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Organizacje międzynarodowe (cz.1)

Zasady udzielania zamówień publicznych stosowane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne