Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Październik 2007 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Termin przekazania kopii odwołania

W orzecznictwie funkcjonują zupełnie różne wyroki sądów okręgowych, dotyczące interpretacji art. 184 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Brak jednolitej wykładni wprowadza chaos, który oddziałuje na funcjonowanie systemu zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zdaniem arbitrów

Przedstawiamy przykładowe rozstrzygnięcia odwołań rozpatrywanych przez zespoły arbitrów, a dotyczących wynagrodzenia ryczałtowego w robotach budowlanych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Jak igła z nitką

Przygotowanie prawidłowego i zgodnego z przepisami opisu przedmiotu zamówienia na dostawę materiału szewnego – choć niezmiernie trudne – jest jednak możliwe. Jedyny warunek to duża wiedza merytoryczna osób przygotowujących postępowanie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się problematyką zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Kontrowersyjna ustawa o Euro 2012

21 września br. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012. Zdaniem ekspertów, jej zapisy są jednak niezgodne z unijnymi dyrektywami i ograniczają konkurencyjność.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak zminimalizować koszty konsorcjum

Istotnym ułatwieniem w zakresie funkcjonowania konsorcjów uczestniczących w procedurach przetargowych może stać się instytucja określana terminem cash pooling, związana z optymalizacją przepływów finansowych danej grupy kapitałowej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Trzeba przejść od słów do czynów

Rozmowa z Markiem MICHAŁOWSKIM, prezesem zarządu Budimeksu SA i Budimeksu Dromeksu SA

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

II FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH

„Kluczowe aspekty stosowania prawa zamówień publicznych” – pod takim hasłem odbywać się będzie tegoroczne, drugie z kolei, FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH, którego celem jest integracja środowiska zajmującego się zamówieniami publicznymi.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwycięzcy i przegrani

O kolejnych nowelizacjach ustawy Prawo zamówień pulicznych i ich praktycznych efektach rozmawiamy z Haliną Olszowską, przewodniczącą Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, trenerem zamówień publicznych, jednym z prelegentów zaproszonych do udziału w II FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Komisja Europejska chce zmiany ustawy

Komisja Europejska ma wątpliwości, czy Polska – nowelizując ustawę Prawo zamówień publicznych – w odpowiedni sposób wprowadziła do swojego prawa zapisy zawarte w unijnej dyrektywie. Jeśli te obawy się potwierdzą, czekają nas kolejne zmiany w ustawie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Żądanie próbek

Wymóg zamawiającego odnośnie przedstawienia przez wykonawcę próbek zamawianych towarów ma na celu sprawdzenie, czy przedmiot przyszłej umowy spełnia określone w specyfikacji warunki. Za zużyte próbki wykonawcy należy się jednak wynagrodzenie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Trudne zadanie

Zgodnie z zapisami ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia do udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane mają one stosować prawo zamówień publicznych. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Nie wiadomo.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dostęp do informacji o środowisku

Jakie informacje o środowisku i jego ochronie podlegają udostępnianiu, a jakie są z udostępniania wyłączone, kto jest zobowiązany do ich udzielania oraz na jakich zasadach, a także w jakim celu dane te mogą być wykorzystywane.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oświadczenie woli

Z uwagi na to, iż czynność prawna polega na zaciąganiu zobowiązań lub nabywaniu uprawnień, podstawą każdej takiej czynności jest oświadczenie woli złożone na piśmie, ustnie lub wyrażone gestem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Roboty zamienne

W określonych sytuacjach zamawiający może zrezygnować z zaplanowanego w umowie zakresu robót budowlanych i wprowadzić w jego miejsce nowy. Najczęściej tego typu zmiany są efektem wad dokumentacji projektowej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Należyte wykonanie zamówienia publicznego

Kiedy zamawiający może, a kiedy musi żądać od wykonawców dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz w jaki sposób zamawiający powinien je oceniać.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Organizacje międzynarodowe (cz.1)

Zasady udzielania zamówień publicznych stosowane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne