Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Luty 2012 - spis treści

Lekką ręką

Do starego nie wsiądę

Nowy prezes fundacji uznał, że czas zapełnić lukę w prawie zamówień publicznych i wymyślił nowy rodzaj zamówienia – zamianę. Nie od dziś przecież wiadomo, że potrzeba jest matką wynalazków. A prezes potrzebę miał konkretną i jedyną w swoim rodzaju.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Wybór schroniska

Przeprowadzając postępowanie na prowadzenie schroniska dla zwierząt, zamawiający mogą mieć problem z zawarciem umowy. Wciąż brakuje wykonawców, którzy są w stanie sprostać wymogom w zakresie realizacji tych usług.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamawianie usług telefonii komórkowej

Kluczowym elementem postępowania o zamówienie publiczne w zakresie usług telefonicznych jest analiza potrzeb zamawiającego zarówno w zakresie prognozowanych rozmów, jak i dostawy odpowiedniego asortymentu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Partnerstwo publiczno-publiczne

Komisja Europejska opublikowała dokument roboczy poświęcony współpracy publiczno-publicznej. Może on pomóc zamawiającym w podjęciu decyzji o stosowaniu przepisów dotyczących zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odbieranie odpadów komunalnych

W obliczu nowych przepisów istnieje realne zagrożenie, że gminne spółki komunalne z większościowym pakietem własnościowym mogą nie wygrać żadnego zlecenia na odbieranie odpadów komunalnych na terenie własnej gminy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej

Ustawowym zadaniem regionalnych izb obrachunkowych jest przeprowadzenie co najmniej raz na cztery lata kompleksowej kontroli gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego. Jak przebiega ta procedura?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Z przepisów nie wynika wprost, za pomocą jakich dokumentów oraz w jakiej ilości wykonawca powinien udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami podmiotów trzecich. Pisemne zobowiązanie jest tylko jedną z możliwości.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pełna waga - pusta oferta

Nie sposób uznać za dopuszczalne składanie ofert niezawierających ceny w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych. Niedawno jednak zdanie odrębne w tym zakresie przedstawiła Krajowa Izba Odwoławcza.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zatrzymać wadium czy nie?

Analiza orzecznictwa wskazuje, że decyzja o zatrzymaniu wadium nie jest wcale prosta. W trakcie postępowania o zamówienie powstaje szereg niejasności dotyczących interpretacji przesłanek w tym zakresie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

"Lex Alpine" w praktyce

Po siedmiu miesiącach od momentu wejścia w życie nowelizacji można podjąć pierwszą, ostrożną próbę odpowiedzi na pytanie: czy wprowadzenie art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp było porażką, czy sukcesem?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

"Samouzupełnienie" dokumentów

Zdarza się, że wykonawca samodzielnie uzupełnia dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Warto zastanowić się nad skutecznością i konsekwencjami takiej czynności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ryzyko wspierania zamawiającego

Nie każda sytuacja objęta zakresem regulacji art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp prowadzić będzie do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na jakie aspekty przepisu należy więc zwrócić uwagę?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie - odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Badanie nośności gruntu

Wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego są niezbędną częścią projektu budowlanego. Od nich zależy prawidłowe zaprojektowanie fundamentów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Samodzielne funkcje techniczne

W prawie budowlanym od przepisów ważniejsi są ludzie, którzy mają je stosować. Powinni oni posiadać ściśle określone umiejętności i dobrze znać swoje obowiązki w procesie budowlanym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne