Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Listopad 2007 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Wymagania a zapisy Pzp

Najczęściej popełniane naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kontrola na wniosek instytucji zarządzającej

Podstawowym celem wprowadzenia do ustawy Prawo zamówień publicznych możliwości przeprowadzania kontroli na wniosek instytucji zarządzającej było przyspieszenie absorpcji przez Polskę środków pochodzących z Unii Europejskiej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Forum Przetargów Publicznych

II FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH już za nami

Ponad 200 uczestników – zarówno zamawiających, jak i wykonawców, kilkunastu gości specjalnych i prelegentów – najlepszych specjalistów z dziedziny zamówień publicznych, wykłady i warsztaty dotyczące najbardziej newralgicznych obszarów związanych z przeprowadzaniem postępowań i ubieganiem się o zamówienia oraz wieczorne spotkania w mniej formalnej atmosferze, obfitujące w liczne atrakcje – tak wyglądało II FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH, które odbyło się w dniach 16-19 października w Centrum Kongresowym Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ewolucja systemu zamówień publicznych (fragment wystąpienia)

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajnie, tanio i dobrze, powinniśmy przekazać to komuś, kto zrobi to lepiej niż my

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowe zasady rozstrzygania odwołań przez KIO (fragment wystąpienia)

Utworzenie Krajowej Izby Odwoławczej to jeden z najważniejszych momentów w historii prawa zamówień publicznych

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kontrola państwowa w zamówieniach publicznych

Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo zamówień publicznych – pomaga czy szkodzi?

Niedostateczna jest umiejętność pracowników zamawiającego w kwestii ustalania innych niż cena kryteriów oceny ofert (list przesłany organizatorowi Forum)

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ryczałt czy kosztorys?

Sposób ustalenia wynagrodzenia: dla wykonania roboty budowlanej, dla zaprojektowania i wykonania roboty budowlanej, dla realizacji obiektu budowlanego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa serwera

Zamawiający, zamierzając kupić serwer, musi odpowiedzieć sobie na kilka pytań, które nie tylko zagwarantują mu skuteczne przeprowadzenie postępowania, ale i otrzymanie sprzętu, który spełnia jego oczekiwania pod względem technicznym i funkcjonalnym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Promocja źródeł dofinansowania

Unia Europejska, przekazując środki finansowe, wymaga od beneficjentów stosowania określonych zasad w kwestii kreowania jej wizerunku. Niewywiązanie się z tych obowiązków może spowodować nawet konieczność zwrotu dotacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Koncesja na usługi

Możliwość współpracy zamawiających z wykonawcami z pominięciem procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Najpierw koncepcja

Rozmowa z Markiem Jagiełłą, prezesem BIPROGEO PROJEKT Sp. z o.o.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Siwz w internecie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest podstawowym źródłem wiedzy o zamówieniu publicznym, gdyż informuje o oczekiwaniach i zamierzeniach związanych z jego wykonaniem. Dlatego tak istotna jest kwestia jej dostępności dla wykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usuwanie drzew i krzewów pod kontrolą

Grunty będące przedmiotem zakupu w celu realizacji inwestycji budowlanych często porastają drzewa i krzewy. Jeśli istniejąca na działce roślinność koliduje z planowanymi robotami budowlanymi, przed ich rozpoczęciem konieczne jest jej usunięcie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Organizacje międzynarodowe (cz. 2)

Uregulowania dotyczące zamówień publicznych udzielanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz zasady pozyskiwania tych kontraktów przez wykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zbyt niska cena

Zgodnie z orzecznictwem to na wykonawcy – a nie na zamawiającym – ciąży obowiązek wykazania, że cena w jego ofercie nie jest rażąco niska. Może to zrobić poprzez złożenie wyjaśnień, najlepiej popartych dowodami. Inaczej zamawiający odrzuca taką ofertę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Branża z przywilejami

Jak wynika z orzecznictwa zamawiający sektorowi, jak też ubiegający się o udzielane przez nich zamówienia wykonawcy, bardzo często mają problem z właściwym określeniem tego, czy dane zamówienie podlega przepisom ustawy, czy też nie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne