Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Grudzień 2007 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Mamy już KIO

5 grudnia w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych, w obecności wicepremiera Waldemara Pawlaka, odbyło się uroczyste ślubowanie członków Krajowej Izby Odwoławczej. Od 7 grudnia to właśnie oni – zamiast dotychczasowych arbitrów – rozpatrują odwołania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kwalifikacja z poślizgiem

Rozmowa z Haliną OLSZOWSKĄ, arbitrem, trenerem zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzekanie bez podstaw prawnych

Rozmowa z Beatą KAWIŃSKĄ, arbitrem, właścicielką biura konsultingowo-doradczego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Graniczna data

Mec. Anna SPECHT-SCHAMPERA, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Odpady medyczne

Transport i utylizacja zakaźnych odpadów medycznych w świetle regulacji ustawy Prawo zamówień publicznych

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Jak rozwiązać konflikt

Najważniejsze założenia dotyczące rozwiązań prawnych oraz korzyści płynące z zastosowania postępowania arbitrażowego oraz mediacyjnego w zakresie rozstrzygania sporów przez polskich przedsiębiorców.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zbyt duża konkurencja

Alternatywnymi dla środków pomocowych Unii Europejskiej źródłami pomocy finansowej są tzw. fundusze norweskie i fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak ich skuteczne pozyskanie w niektórych obszarach niemal graniczy z cudem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Trzeba negocjować

Rozmowa z Mariuszem PIĄTKIEWICZEM, dyrektorem handlowym EVER Sp. z o.o.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Dokumentowanie postępowania

Wszystkie postępowania wszczęte w dniu i po 15 listopada 2007 r. muszą być dokumentowane zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do nowego rozporządzenia w sprawie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zawieranie umów do 14 tys. euro

Podstawowe zasady dotyczące postępowań o wartości nieprzekraczającej kwoty progowej, od której jest uzależniony obowiązek stosowania Pzp oraz największe problemy, jakie niesie ze sobą korzystanie z powyższego wyłączenia ustawowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Forma a treść

Niezgodność treści oferty z treścią siwz jest często przez zamawiających błędnie interpretowana. Zdarza się bowiem, że odrzucają oni ofertę, której treść jest zgodna z siwz, a niezgodna z nią jest tylko jej forma. To jest natomiast sprzeczne z prawem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak to opisać?

Opis przedmiotu zamówienia w przypadku robót budowlanych zależy od zakresu prowadzonych prac. Za pomocą innych dokumentów opisuje się bowiem tylko wykonanie danego zadania, a innych, jeśli chodzi o jego zaprojektowanie i wykonanie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Plaga korupcji

Jak wynika z opracowanego przez Transparenty International Indeksu Percepcji Korupcji, na 180 ocenianych państw Polska zajęła miejsce 61 (razem z Kubą i Tunezją). Tym samym wśród państw członkowskich UE znajdujemy się na trzecim miejscu od końca.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gdy trzeba odrzucić ofertę

Oferta niezgodna z ustawą i oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów to dwie z ośmiu przesłanek odrzucenia oferty, jakie przewiduje ustawa Prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podwykonawca zamówienia publicznego

Zamawiający ma obowiązek żądać od wykonawcy wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy on podwykonawcom. Nie może jednak – tak jak to było przed nowelizacją – żądać podania nazw proponowanych podwykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne