Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Luty 2008 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Regionalna izba obrachunkowa

Jaki jest zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli, prawa i obowiązki inspektorów rio oraz czynności składające się na przygotowanie i przeprowadzenie kontroli.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nadzwyczajny środek zaskarżenia

Skarga kasacyjna od wyroku sądu okręgowego rozpoznającego skargę na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje wyłącznie prezesowi UZP, a nie stronom postępowania. Do tej pory jednak ani razu z tej możliwości nie skorzystano.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Koncesja na roboty budowlane

Brak doświadczeń zamawiających we współpracy z podmiotami prywatnymi, zbyt rygorystyczne podejście do warunków zaprojektowania i wybudowania obiektu oraz brak wzorów dokumentów to główne przyczyny małego zainteresowania koncesją.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Odpowiedzialność zawodowa (cz. 2)

Zawód architekta i inżyniera budownictwa nobilituje, ale przede wszystkim nakłada ogromną odpowiedzialność na tych, którzy go wykonują. Lekceważenie zasad obowiązujących w tych zawodach niszczy fundamentalne wartości i podważa zaufanie społeczeństwa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zadania własne jednostek samorządu terytorialnego

Czy jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać zamówień publicznych i zawierać umowy z własnymi jednostkami organizacyjnymi, nieposiadającymi osobowości prawnej i tworzonymi na potrzeby realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Skąd się biorą niepotrzebne koszty

Rozmowa z Julią KURYLSKĄ, dyrektorem sprzedaży sektora publicznego Lyreco Polska SA

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Szykują się zmiany

Projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 znajduje się w ustaleniach międzyresortowych. Tak więc już niedługo czeka nas kolejna zmiana przepisów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Roczne sprawozdanie

Wszyscy zamawiający do 1 marca br. mają obowiązek złożyć w Urzędzie Zamówień Publicznych sprawozdanie z zamówień udzielonych w 2007 r. Od tego roku trzeba je przekazywać wyłącznie drogą elektroniczną.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Winna lekkomyślność

Podpisanie się na dokumencie za inną osobę nawet za jej zgodą czy też wpisanie nieprawdziwej daty wpłynięcia oferty, choć dla wielu wydaje się mało znaczące, w rzeczywistości jest jednak traktowane jako przestępstwo.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Modyfikacja a termin składania ofert

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia a dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, czyli kiedy możliwe jest przedłużenie terminu składania ofert.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zakup uzbrojenia

Procedury związane z udzielaniem zamówienia na dostawy uzbrojenia obwarowane są wieloma regulacjami prawnymi. Sam przedmiot zamówienia natomiast – z racji tego, iż jest dość specyficznym „towarem” – wymaga od zamawiającego dużej wiedzy oraz doświadczenia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kiedy może się zmienić wynagrodzenie

Jeśli mamy do czynienia z robotami budowlanymi, na które w kosztorysach ofertowych określono ceny jednostkowe, o ostatecznej wartości umowy decyduje obmiar, a więc ilość faktycznie wykonanych robót.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne