Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Marzec 2021 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Okiem kontrolera

Moment rozpoczęcia prac stanowiących doświadczenie

W procedurach o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający często korzystają z możliwości selekcji wykonawców na podstawie wymogu legitymowania się określonym doświadczeniem w realizacji dostaw, usług lub robót budowlanych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opinie

Protokół a zasada jawności

Jak realizowana jest zasada jawności postępowania przy istniejących ograniczeniach w dostępie do protokołu?

dostępny w całości Czytaj więcej

Protokół a zasada jawności

Jak realizowana jest zasada jawności postępowania przy istniejących ograniczeniach w dostępie do protokołu?

dostępny w całości Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Wyłączenie z art. 11 ust. 5 pkt 8 nowego pzp

Prezentujemy wnioski NIK wynikające z kontroli stosowania wyłączenia przepisów pzp do zamówień udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego albo podległe mu jednostki organizacyjne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przepisy prawa cywilnego w zamówieniach

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych nie wpłynęła co prawda na sam charakter postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, lecz wprowadziła szereg zmian związanych m.in. ze stosowaniem prawa cywilnego w procesie prowadzenia postępowań i udzielania zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wstępne konsultacje rynkowe

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może przeprowadzić wstępne konsultacje rynkowe w celu przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia in-house

Odpłatne umowy zawierane między instytucjami zamawiającymi a jednostkami organizacyjnymi, nad którymi te instytucje sprawują kontrolę właścicielską, czyli zamówienia in-house, są zamówieniami niekonkurencyjnymi, udzielanymi w uproszczonym trybie z wolnej ręki.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kontrola zamówień publicznych

Analizujemy metodologiczne ramy przeprowadzania kontroli udzielenia zamówień publicznych przez organy wskazane w art. 596 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i o wyniku postępowania

W nowym pzp ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczy tylko zamówień prowadzonych w procedurze unijnej. W przypadku zamówień poniżej progów unijnych zamawiający publikuje natomiast ogłoszenie
o wyniku postępowania (zob. art. 309 ust. 1 nowego pzp).

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Informacja banku

Podpowiadamy, na jakie elementy należy zwrócić uwagę przy ocenie wykonawcy w ramach warunku dotyczącego zdolności kredytowej lub wysokości posiadanych przez niego środków finansowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Tryb podstawowy (cz. 1)

Omawiamy elementy trybu podstawowego – nowej procedury wprowadzonej przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dla zamówień o wartościach krajowych – wraz ze wskazaniem przepisów odnoszących się do poszczególnych aspektów tej procedury.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podmiot udostępniający zasoby

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego mają wiele możliwości wejścia na rynek zamówień, nawet jeśli samodzielnie nie posiadają wymaganego przez zamawiającego w postępowaniu dorobku, kadry czy środków finansowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podstawowe zasady sporządzania OPZ (cz. 1)

Opis przedmiotu zamówienia to jeden z najważniejszych elementów procesu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na co powinien zwrócić uwagę zamawiający, formułując ten opis?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Dokumentowanie postępowań

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Agnieszka Szulakowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Temat numeru

Protokół postępowania

Istotnym elementem, który ma wpływ na jawność postępowania, jest obowiązek bieżącego dokumentowania prowadzonych czynności przez zamawiającego w formie protokołu postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Udział radcy prawnego w pracach komisji przetargowej

W niniejszym artykule – przybliżając problematykę kompetencji komisji przetargowej – omawiamy kwestie związane z udziałem radcy prawnego zatrudnionego w podmiotach administracji publicznej w pracach tej komisji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wykonawca w nowym pzp

Kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert to mierniki, które z jednej strony umożliwiają obiektywne, sprawiedliwe porównanie złożonych w postępowaniu ofert, a z drugiej gwarantują zamawiającemu wybór oferty spełniającej w jak największym stopniu jego oczekiwania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne