Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Kwiecień 2008 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Tylko konkretne rozwiązania

O pierwszych miesiącach rozpatrywania odwołań, tworzeniu jednolitego orzecznictwa i zbliżających się zmianach w prawie rozmawiamy z Renatą TUBISZ, prezesem Krajowej Izby Odwoławczej

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Najwyższa Izba Kontroli

Rzetelne i uczciwe wypełnianie obowiązków zawodowych, niezależność, obiektywizm i bezstronność, staranność oraz przestrzeganie tajemnicy w odniesieniu do informacji uzyskanych podczas kontroli to zasady, których powinien przestrzegać każdy kontroler.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lekką ręką

Moja aplikacja

Ta nowa, autorska rubryka pt. „Lekką ręką” ma wprowadzić trochę swobody do tak trudnego i poważnego tematu, jakim są zamówienia publiczne. Jest nadzieja, że dzięki temu z innej perspektywy spojrzymy na wiele problemów, z jakimi borykają się i zamawiający, i wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Mogą podpisać umowę

W kwietniu i sierpniu ubiegłego roku wrocławski oddział GDDKiA ogłosił dwa postępowania na budowę Autostradowej Obwodnicy Wrocławia – mostu na Odrze i dwóch odcinków drogowych. Przez blisko rok nie udawało się ich rozstrzygnąć.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna SPECHT-SCHAMPERA, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się problematyką zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Maksymalnie 30 dni

Do umów zawieranych w oparciu o zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych zawsze należy stosować regulacje zawarte w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sposób na nieuczciwych przedsiębiorców

Wprowadzona do obrotu prawnego ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym sprawiła, iż konsumenci pozyskali odpowiednie środki do skutecznej ochrony swoich praw w stosunku do przedsiębiorców, którzy działają wbrew przepisom.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Trzeba reagować

Rozmowa z Markiem PIOTROWICZEM, prezesem zarządu POLCOURT SA.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Nasze prawo jest zbyt rygorystyczne

O założeniach planowanej nowelizacji i zmianach, wywołujących najwięcej kontrowersji, rozmawiamy z Jackiem SADOWYM, prezesem Urzędu Zamówień Publicznych

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oferty częściowe

Jeżeli w postępowaniu zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, musi dokładnie określić warunki, jakie mają spełnić wykonawcy dla każdej z części zamówienia. Nie muszą to być jednak warunki identyczne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gwarancja bankowa

Jeżeli o zamówienie wspólnie ubiega się kilku wykonawców, to w przypadku wadium w formie pieniężnej nie ma znaczenia, kto je wnosi. Gdy jednak wadium wnoszone jest w formie gwarancji bankowej, powinni być w niej wpisani wszyscy konsorcjanci.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Koń, jaki jest…

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na zakup koni dla Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego nie jest zadaniem łatwym. Wymaga dużego doświadczenia i wiedzy nie tylko z zakresu prawa zamówień publicznych, ale również precyzyjnie określonych przepisów resortowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiana pracodawcy

Jeżeli w związku z udzielaniem zamówienia publicznego zachodzi konieczność przejęcia części zakładu pracy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zamawiający powinien poinformować o tym w ogłoszeniu i specyfikacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podpis elektroniczny

Jest przyporządkowany wyłącznie do osoby, która go składa, sporządzany przy pomocy bezpiecznych urządzeń, dane w nim zawarte są zaszyfrowane, a jego zadaniem jest zastąpienie w komunikacji elektronicznej podpisu odręcznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gdzie i w jaki sposób uzyskać e-podpis

Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu wydają trzy centra w kraju, mające swoje punkty we wszystkich większych miastach. Tylko taki podpis zapewnia pełną ochronę i poufność zawartych w nim danych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne