Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Kwiecień 2008 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Tylko konkretne rozwiązania

O pierwszych miesiącach rozpatrywania odwołań, tworzeniu jednolitego orzecznictwa i zbliżających się zmianach w prawie rozmawiamy z Renatą TUBISZ, prezesem Krajowej Izby Odwoławczej

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Najwyższa Izba Kontroli

Rzetelne i uczciwe wypełnianie obowiązków zawodowych, niezależność, obiektywizm i bezstronność, staranność oraz przestrzeganie tajemnicy w odniesieniu do informacji uzyskanych podczas kontroli to zasady, których powinien przestrzegać każdy kontroler.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lekką ręką

Moja aplikacja

Ta nowa, autorska rubryka pt. „Lekką ręką” ma wprowadzić trochę swobody do tak trudnego i poważnego tematu, jakim są zamówienia publiczne. Jest nadzieja, że dzięki temu z innej perspektywy spojrzymy na wiele problemów, z jakimi borykają się i zamawiający, i wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Mogą podpisać umowę

W kwietniu i sierpniu ubiegłego roku wrocławski oddział GDDKiA ogłosił dwa postępowania na budowę Autostradowej Obwodnicy Wrocławia – mostu na Odrze i dwóch odcinków drogowych. Przez blisko rok nie udawało się ich rozstrzygnąć.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna SPECHT-SCHAMPERA, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się problematyką zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Maksymalnie 30 dni

Do umów zawieranych w oparciu o zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych zawsze należy stosować regulacje zawarte w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sposób na nieuczciwych przedsiębiorców

Wprowadzona do obrotu prawnego ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym sprawiła, iż konsumenci pozyskali odpowiednie środki do skutecznej ochrony swoich praw w stosunku do przedsiębiorców, którzy działają wbrew przepisom.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Trzeba reagować

Rozmowa z Markiem PIOTROWICZEM, prezesem zarządu POLCOURT SA.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Nasze prawo jest zbyt rygorystyczne

O założeniach planowanej nowelizacji i zmianach, wywołujących najwięcej kontrowersji, rozmawiamy z Jackiem SADOWYM, prezesem Urzędu Zamówień Publicznych

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oferty częściowe

Jeżeli w postępowaniu zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, musi dokładnie określić warunki, jakie mają spełnić wykonawcy dla każdej z części zamówienia. Nie muszą to być jednak warunki identyczne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gwarancja bankowa

Jeżeli o zamówienie wspólnie ubiega się kilku wykonawców, to w przypadku wadium w formie pieniężnej nie ma znaczenia, kto je wnosi. Gdy jednak wadium wnoszone jest w formie gwarancji bankowej, powinni być w niej wpisani wszyscy konsorcjanci.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Koń, jaki jest…

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na zakup koni dla Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego nie jest zadaniem łatwym. Wymaga dużego doświadczenia i wiedzy nie tylko z zakresu prawa zamówień publicznych, ale również precyzyjnie określonych przepisów resortowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiana pracodawcy

Jeżeli w związku z udzielaniem zamówienia publicznego zachodzi konieczność przejęcia części zakładu pracy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zamawiający powinien poinformować o tym w ogłoszeniu i specyfikacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podpis elektroniczny

Jest przyporządkowany wyłącznie do osoby, która go składa, sporządzany przy pomocy bezpiecznych urządzeń, dane w nim zawarte są zaszyfrowane, a jego zadaniem jest zastąpienie w komunikacji elektronicznej podpisu odręcznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gdzie i w jaki sposób uzyskać e-podpis

Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu wydają trzy centra w kraju, mające swoje punkty we wszystkich większych miastach. Tylko taki podpis zapewnia pełną ochronę i poufność zawartych w nim danych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne