Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Grudzień 2020 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Okiem kontrolera

Różne stawki VAT

Obowiązek określenia prawidłowej stawki VAT dla danego towaru lub usługi spoczywa zawsze na podatniku, tj. dostawcy towaru czy usługi, czyli na wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opinie

Główny przedmiot

Czym jest – w świetle przepisów o zamówieniach mieszanych, jakie zaczną obowiązywać wraz z wejściem w życie nowego pzp – główny przedmiot zamówienia?

dostępny w całości Czytaj więcej

Główny przedmiot

Czym jest – w świetle przepisów o zamówieniach mieszanych, jakie zaczną obowiązywać wraz z wejściem w życie nowego pzp – główny przedmiot zamówienia?

dostępny w całości Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Pierwszy raz w historii jednolitego systemu zamówień publicznych ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do ustawy Prawo zamówień publicznych przepisów określających zasady pozasądowego rozwiązywania sporów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dokument potwierdzający ubezpieczenie OC

Omawiamy pułapki, na jakie może się natknąć zamawiający przy ocenie dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności ekonomicznej i finansowej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przystąpienie do postępowania odwoławczego

Mnogość uczestników postępowania odwoławczego i mnogość stawianych w nim zarzutów powoduje niekiedy, że interesy stron i uczestników postępowania się przecinają, częściowo pokrywając się, a częściowo wykluczając się wzajemnie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Polityka zakupowa państwa

Nowe pzp wprowadza do systemu zamówień publicznych regulacje odnoszące się do polityki zakupowej państwa. Regulacje te postrzegać należy jako wyzwanie, które musi zostać solidarnie podjęte przez wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowe postępowanie skargowe

Choć pod względem proceduralnym co do zasady utrzymano sprawdzone już w praktyce rozwiązania, to jednak regulacje nowego pzp wprowadzają w zakresie postępowania skargowego kilka rewolucyjnych zmian.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Zasada efektywności ekonomicznej

Omawiamy zasadę postępowania, którą wprowadzono w nowym pzp – zasadę efektywności ekonomicznej i jej wpływ na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Działania zamawiającego po wyborze oferty

Ostatnie omawiane w ramach naszego cyklu informacje, jakie zamawiający musi zawrzeć w SWZ, dotyczą działań zamawiającego po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Poufny charakter informacji

Choć podstawową zasadą zamówień publicznych jest jawność, to również w tym obszarze można się spotkać z informacjami o charakterze poufnym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia sektorowe pod rządami nowej ustawy

Prawo zamówień publicznych, które zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021 r., w odniesieniu do zamówień sektorowych przewiduje zarówno nowe rozwiązania, jak i regulacje w pewnym stopniu zmieniające lub doprecyzowujące dotychczasowe przepisy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wadium dziś i jutro

Wymagając wadium, zamawiający uzależnia dopuszczenie wykonawcy do udziału w postępowaniu i zabezpiecza zawarcie umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego. W tym artykule omawiamy zmiany regulacji dotyczących wnoszenia wadium, jakie wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Zamówienia o charakterze mieszanym

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Agnieszka Szulakowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Temat numeru

Zamówienia mieszane w nowym pzp

W zależności od tego, czy planowane do udzielenia zamówienie mieszane jest podzielne na części, czy też nie, oraz czy służy ono różnym rodzajom działalności, zamawiający będzie zobowiązany do stosowania innego reżimu prawnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Obowiązki inwestora

Omawiamy najważniejsze zmiany, jakie przewidziano w ramach nowelizacji prawa budowlanego, kluczowe z punktu widzenia inwestora – zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne