Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Październik 2020 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane

VII Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane

Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane, które odbyło się w dniach 24–26 sierpnia 2020 r. w Toruniu, miało wyjątkową formę. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii w spotkaniu można było wziąć udział, korzystając z tradycyjnego uczestnictwa lub w formule online.

dostępny w całości Czytaj więcej

Okiem kontrolera

Obowiązek niezwłocznego zwrotu wadium

W art. 46 ust. 1 pzp ustawodawca wskazał termin, w jakim zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium wszystkim wykonawcom ubiegającym się o zamówienie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opinie

Informacje objęte tajemnicą

Na czym polega obiektywny charakter wartości gospodarczej informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa?
 
dostępny w całości Czytaj więcej

Informacje objęte tajemnicą

Na czym polega obiektywny charakter wartości gospodarczej informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa?

dostępny w całości Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Wykluczenie wykonawcy z postępowania

Omawiamy zmiany, jakie ustawodawca wprowadził w nowym pzp odnośnie do podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, w tym ograniczenie przesłanek obligatoryjnych, a także modyfikacje w zakresie regulacji dotyczących self-cleaningu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pułapki elektronicznego otwarcia ofert

Omawiamy możliwość naruszenia jawności procedury otwarcia ofert, polegającego na uprzednim ich rozszyfrowaniu i otworzeniu przez zamawiającego przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Postępowanie konkursowe

Większość problemów dotyczących konkursu na gruncie pzp, jakie do tej pory sygnalizowano, została przez ustawodawcę zidentyfikowana, co widać w zmianach, jakie w tej materii przynoszą przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiany w zakresie terminu związania ofertą

W nowym pzp wprowadzono szereg istotnych zmian dotyczących terminu związania ofertą. Odnoszą się one m.in. do długości tego terminu, do zasad jego przedłużania czy możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej po upływie terminu związania ofertą.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Wyjaśnianie, terminy, opis

Niniejszy artykuł stanowi opracowanie dotyczące kolejnych elementów, jakie zamawiający musi sprecyzować w ramach specyfikacji warunków zamówienia. Są to: wyjaśnianie treści SWZ, termin związania ofertą
i opis sposobu przygotowania oferty.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia na rzecz tego samego zamawiającego

Wykonawca często ubiegający się o zamówienie u tego samego zamawiającego lub realizujący zamówienia na jego rzecz może skorzystać z pewnych uproszczeń podczas sporządzania oferty.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odrzucenie oferty w nowym pzp

Omawiamy poszczególne podstawy odrzucenia ofert, jakie już niebawem będą obowiązywały na gruncie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rażąco niska cena

Odrzucenie oferty z powodu zaproponowania w niej rażąco niskiej ceny całkowitej lub kosztu lub ich istotnych części składowych może nastąpić dopiero po zastosowaniu instytucji wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dostawa produktów leczniczych

Zamawiając produkty lecznicze, zamawiający musi zwrócić uwagę nie tylko na spełnianie przez wykonawcę wymagań wynikających z pzp, ale także na parametry określone w ustawach dotyczących wyrobów leczniczych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Zastrzeganie tajemnicy

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Agnieszka Szulakowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Temat numeru

Tajemnica przedsiębiorstwa

Zastrzeganie przez wykonawcę określonych informacji jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest wyjątkiem od zasady jawności postępowania, a jako wyjątek od zasady – musi być odpowiednio umotywowane i udowodnione.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Odpowiedzialność za naruszenia dfp

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce w roku 2020 doprowadziła do zasadniczych zmian w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jak zmiany te wpłynęły na rynek zamówień publicznych?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wykonawca w nowym pzp

Czynności poprzedzające złożenie oferty

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne