Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Maj 2008 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Ochrona środków publicznych

Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku osób niezaliczanych do sektora finansów publicznych, gospodarujących przekazanymi im środkami publicznymi.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odpowiedź na wezwanie

Aby skutecznie przystąpić do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, należy przede wszystkim wykazać w tym interes prawny, przestrzegać terminów oraz przekazać kopię dokumentu wykonawcy, który złożył protest.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Komisja rewizyjna rady gminy

Powołanie tego organu jest obowiązkiem rady gminy i odbywa się w formie uchwały. Zdarzają się jednak przypadki nadużywania uprawnień przez członków komisji, dlatego też warto wiedzieć, kiedy należy udzielać im informacji, a kiedy odmawiać ich udostępnienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lekką ręką

Kontrolerze, skontroluj się sam

Jeśli chodzi o zamówienia publiczne, to czasami – jak mówi znane przysłowie – najciemniej jest pod latarnią. Okazuje się, że nawet w instytucjach kontrolujących innych zamawiających, gdzie zasady udzielania zamówień powinny być stosowane wzorcowo, zdarzają się niekompetentni „fachowcy”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Kosztowna promocja

Przeprowadzenie postępowania na kampanię public relations oraz kampanię promocyjną nie tylko należy do grupy zamówień skomplikowanych, ale również takich, które mogą być realizowane zarówno w kraju, jak i za granicą.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Autorskie prawa majątkowe

W obrocie prawnym systematycznie wzrasta znaczenie transakcji, mających za przedmiot tzw. prawa własności intelektualnej. Prawo zamówień publicznych, jako istotna sfera obrotu gospodarczego, nie jest w tym zakresie wyjątkiem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zasady ustalania cen

Chociaż strony zawierające umowę sprzedaży mogą co do zasady w dowolny sposób kształtować ceny towarów czy usług, to jednak przepisy prawne w określonych przypadkach przewidują pewne ograniczenia w tym zakresie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Tylko oryginalność

Rozmowa ze Stefanem KURYŁOWICZEM, właścicielem Autorskiej Pracowni Architektury Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Rola podwykonawcy

Jak pokazuje praktyka, wykonawcy coraz częściej korzystają z pomocy innych firm. Należałoby jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest podwykonawca oraz jaki jest jego status zarówno w trakcie ubiegania się o zamówienie, jak i podczas jego realizacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługi projektowe

Postępowania, których przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej, charakteryzują się wieloma specyficznymi uwarunkowaniami, które nie występują w przypadku innych zamówień. Fakt ten jednak często umyka uwadze zamawiających.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie

Francuski rynek zamówień publicznych, obok angielskiego i niemieckiego, zaliczany jest do największych w Europie zarówno pod względem ilości przeprowadzanych postępowań, jak i wartości udzielonych zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Brak pełnomocnictwa

Skutki prawne niedołączenia przez wykonawcę dokumentu pełnomocnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i ewentualne konsekwencje działania bez odpowiedniego umocowania prawnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Planowanie przestrzenne w zamówieniach

Bardzo często pojawiającym się błędem w przypadku zamawiania usług planistycznych jest umieszczanie w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia zbyt ogólnych zapisów w odniesieniu do przedmiotu zamówienia i warunków udziału w postępowaniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zawiłość oczywistej omyłki rachunkowej

Jak się okazuje, wiele kontrowersji wśród wykonawców wywołuje poprawianie omyłek, głównie tych w wyliczaniu ceny. Powodem jest brak jednolitej interpretacji w tej kwestii i niespójność przepisów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne