Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Lipiec 2008 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Liczy się czas

W sytuacji wniesienia protestu po upływie terminu określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych zostaje on przez zamawiającego odrzucony bez względu na zasadność merytoryczną.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Po zawarciu umowy

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku udzielenia zamówienia poza ustawą oraz w niewłaściwym trybie przy wykorzystaniu orzecznictwa Głównej Komisji Orzekającej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lekką ręką

Z pijanym nie tańczę

W trakcie dyskusji na temat kierunku, w którym zmierza system zamówień publicznych, kolega Andrzej B., komentując czyjąś wypowiedź „o oscylowaniu systemu” zauważył, że póki co system „zaczął się zataczać”. Uwaga ta jest ze wszech miar słuszna. Trudno bowiem orzec, w którą stronę system zmierza.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Organizacja kolonii

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 prawa zamówień publicznych organizację kolonii należy zaliczyć do usług hotelarsko-restauracyjnych, a skoro mamy tutaj do czynienia z wyłączeniem częściowym, organizatora można wybrać np. w trybie zamówienia z wolnej ręki.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna SPECHT-SCHAMPERA, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się problematyką zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Jak wydatkować środki publiczne

Ustawa o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. jest osią całego systemu unormowań prawnych dotyczących prawa finansów publicznych. Reguluje ona ponadto podstawy gospodarki budżetowej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rodzaje umów z pracownikami

Jak obliczyć wartość zamówienia w przypadku zawierania umów zlecenia czy umów o dzieło i czy należy wliczać do nich kwoty wydatkowane przez zamawiającego na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne pracownika.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Przetrwają tylko dobre rozwiązania

Rozmowa z Iwoną ZIARNIAK, dyrektorem pionu wsparcia sprzedaży w NetLine Group Sp. z o.o.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Kontrowersyjne wyłączenie

Sejm, podczas prac nad nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, nie przyjął zawartej w projekcie poprawki, która wyłączała spółki komunalne spod reżimu ustawy. Aby zdobyć zamówienie, tak jak do tej pory, spółki będą więc musiały startować w przetargach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sprawdzanie rzetelności

Zamawiający ma prawo żądać od wykonawców załączenia do oferty referencji, potwierdzających należyte wykonanie zamówień. Obowiązujące przepisy nie podają jednak, jakie konkretnie informacje powinny być zawarte w takim dokumencie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Trudny wybór wykonawcy?

Istotą wyboru dobrego wykonawcy robót jest takie przeprowadzenie postępowania, które zakończy się bez zbędnych opóźnień, np. z powodu licznych pytań, protestów lub odwołań. Czy jest to możliwe i od czego to zależy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamawianie dostaw energii elektrycznej

Przed otwarciem w ubiegłym roku rynku energii elektrycznej instytucje publiczne kupowały prąd, stosując tryb zamówienia z wolnej ręki. Teraz jednak, gdy nie ma już monopolu, umowę na zakup energii można zawrzeć z dowolnie wybranym sprzedawcą.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Po sąsiedzku

W ubiegłym roku polscy wykonawcy pozyskali na rynkach unijnych w sumie 54 zamówienia. Najwięcej – 9 zamówień – zdobyli w Czechach. Na Słowacji tylko jedno. Dotyczyły one głównie dostaw różnego rodzaju urządzeń dla przemysłu górniczego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne