Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Marzec 2012 - spis treści

Lekką ręką

Rzucanie mięsem

Całkiem niepotrzebnie Gminny Zespół Oświaty ogłosił przetarg nieograniczony, gdyż już we wzorze umowy dołączonym do siwz wskazał, z kim umowa zostanie podpisana. Nie żałował przy tym informacji – obok danych personalnych podał nawet regon i NIP firmy, tak aby nikt nie miał problemów z identyfikacją tego z góry wygranego oferenta.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Usługi psychiatryczne

Zapewnienie wizyt psychiatrycznych w miejscu zamieszkania klienta jest jednym z elementów składających się na pracę socjalną. Wyłonienie wykonawcy na świadczenie tych usług następuje w trybie pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Materiały eksploatacyjne

Producenci sprzętu nie mogą zamieszczać w umowach gwarancyjnych nakazu stosowania wyłącznie swoich materiałów. W przypadku dostaw tuszów i kartridżów można więc skorzystać z oferty dostępnych na rynku zamienników.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Kto może nałożyć korekty finansowe

Wielość instytucji i nie do końca czytelny podział ich kompetencji może prowadzić do niepożądanych skutków w zakresie nakładania korekt finansowych. Na jakie aspekty tego problemu warto zwrócić uwagę?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo ETS

W ciągu ostatniego roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał 7 wyroków dotyczących zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Uznawanie kwalifikacji a uprawnienia

Sposób określenia wymagań dla osób, które mają pełnić samodzielne funkcje techniczne w procesie budowlanym, przysparza uczestnikom przetargów wiele kłopotów – szczególnie gdy dotyczy to obcokrajowców.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu

W zależności od zastosowanego trybu i wartości zamówienia na zamawiających ciąży obowiązek zapewnienia właściwej publikacji ogłoszenia, którego zakres został sprecyzowany w odpowiednich przepisach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dynamiczny system zakupów

W Polsce wciąż nie jest zbyt popularne udzielanie zamówień w ramach ustanowionego dynamicznego systemu zakupów. Instytucja ta może jednak zyskać na znaczeniu wraz z realizacją strategii Europa 2020.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odpowiedzialność za zdarzenia medyczne

Jednym z podstawowych warunków prowadzenia działalności leczniczej w charakterze podmiotu leczniczego jest obowiązek posiadania umów ubezpieczenia. W środowisku zamawiających wzbudzają one wiele kontrowersji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wadium w pieniądzu - najmniej komplikacji

Decyzję o żądaniu wadium podejmuje zamawiający, a wykonawca wybiera formę jego wniesienia. Teoretycznie wadium w pieniądzu wymaga najmniej starań, może jednak okazać się przeszkodą w uzyskaniu zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie - odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Gwarancja a rękojmia za wady

Od prawidłowego rozróżnienia gwarancji i rękojmi oraz ich właściwego opisania w umowach o zamówienia publiczne zależy, czy zamawiający będzie mógł skutecznie skorzystać z przysługujących mu uprawnień.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienie jako zobowiązanie finansowe

Umowa o zamówienie publiczne stanowi zaciągnięcie zobowiązania obciążającego plan finansowy. Trzeba więc pamiętać o najnowszych przepisach z zakresu odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne