Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Wrzesień 2008 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Więcej obowiązków

Nowe zadania Krajowej Izby Odwoławczej związane ze zmianami w zakresie wnoszenia i rozstrzygania środków ochrony prawnej – w świetle projektu nowelizacji Prawa zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Niełatwa interpretacja

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku udzielenia zamówienia, którego przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lekką ręką

Zadowolić zdegustowanego

Po wnikliwej kontroli regionalnej izby obrachunkowej, która wykazała wielkie zaniedbania w zakresie udzielania zamówień publicznych, burmistrz gminy N. – nie bez trudności – znalazł Danutę M., licząc, że ta wykształcona osoba pomoże mu pozapinać wszystkie sprawy na ostatni guzik. Oczywiście mając nadzieję, że będzie mu przytakiwać we wszystkim.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Gdy wiadomo, kto ma wygrać

Historia dwóch przetargów na usługi planowania przestrzennego, czyli jak burmistrz w pewnej gminie na południu Polski postanowił udzielić zamówienia publicznego swojemu sprawdzonemu już wykonawcy. I jak dążył do tego za wszelką cenę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Zmiany w kontraktach FIDIC

Obecnie niemal wszystkie znaczące inwestycje budowlane realizowane są w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC, których nieodzownym elementem są zmiany w umowach. Nieprzemyślane – mogą jednak prowadzić do naruszenia przepisów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Mechanizm norweski

Pomoc finansowa krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu dla państw-beneficjentów, którzy przystąpili do Unii Europejskiej w 2004 r. i w 2007 r. oraz Hiszpanii, Grecji i Portugalii.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Niedorzeczne wymagania

Rozmowa z Jadwigą SOŚNIAK, prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD”

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Zasady ustalania ceny

Podstawowym elementem, jaki powinna zawsze zawierać oferta składana w postępowaniu, jest cena. Stanowi ona wynagrodzenie wypłacone wykonawcy za zrealizowanie umowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Spełnia – nie spełnia

Warunki stawiane wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a wśród nich wiarygodność ekonomiczna i finansowa wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przez pełnomocnika

Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego czynności prawne nie muszą być dokonywane bezpośrednio przez osobę, której dotyczą. W zależności od sytuacji można tutaj skorzystać z pomocy osób trzecich po odpowiednim ich umocowaniu prawnym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Upraszczają procedury

Z perspektywy zamówień publicznych zarówno Węgry, jak i Słowenia ciągle czekają na odkrycie przez polskich wykonawców, którzy ubiegają się w tych krajach o publiczne kontrakty bardzo rzadko albo wcale.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Naruszenia przepisów przy udzielaniu zamówień

Pomimo że ustawa Prawo zamówień publicznych obowiązuje już od 2004 roku, nadal budzi poważne wątpliwości i problemy interpretacyjne. Efektem tego jest szereg naruszeń popełnianych zarówno w odniesieniu do przepisów ustawy, jak i aktów wykonawczych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Obowiązkowe oświadczenia

Zasady składania przez wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne