Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Wrzesień 2008 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Więcej obowiązków

Nowe zadania Krajowej Izby Odwoławczej związane ze zmianami w zakresie wnoszenia i rozstrzygania środków ochrony prawnej – w świetle projektu nowelizacji Prawa zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Niełatwa interpretacja

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku udzielenia zamówienia, którego przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lekką ręką

Zadowolić zdegustowanego

Po wnikliwej kontroli regionalnej izby obrachunkowej, która wykazała wielkie zaniedbania w zakresie udzielania zamówień publicznych, burmistrz gminy N. – nie bez trudności – znalazł Danutę M., licząc, że ta wykształcona osoba pomoże mu pozapinać wszystkie sprawy na ostatni guzik. Oczywiście mając nadzieję, że będzie mu przytakiwać we wszystkim.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Gdy wiadomo, kto ma wygrać

Historia dwóch przetargów na usługi planowania przestrzennego, czyli jak burmistrz w pewnej gminie na południu Polski postanowił udzielić zamówienia publicznego swojemu sprawdzonemu już wykonawcy. I jak dążył do tego za wszelką cenę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Zmiany w kontraktach FIDIC

Obecnie niemal wszystkie znaczące inwestycje budowlane realizowane są w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC, których nieodzownym elementem są zmiany w umowach. Nieprzemyślane – mogą jednak prowadzić do naruszenia przepisów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Mechanizm norweski

Pomoc finansowa krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu dla państw-beneficjentów, którzy przystąpili do Unii Europejskiej w 2004 r. i w 2007 r. oraz Hiszpanii, Grecji i Portugalii.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Niedorzeczne wymagania

Rozmowa z Jadwigą SOŚNIAK, prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD”

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Zasady ustalania ceny

Podstawowym elementem, jaki powinna zawsze zawierać oferta składana w postępowaniu, jest cena. Stanowi ona wynagrodzenie wypłacone wykonawcy za zrealizowanie umowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Spełnia – nie spełnia

Warunki stawiane wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a wśród nich wiarygodność ekonomiczna i finansowa wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przez pełnomocnika

Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego czynności prawne nie muszą być dokonywane bezpośrednio przez osobę, której dotyczą. W zależności od sytuacji można tutaj skorzystać z pomocy osób trzecich po odpowiednim ich umocowaniu prawnym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Upraszczają procedury

Z perspektywy zamówień publicznych zarówno Węgry, jak i Słowenia ciągle czekają na odkrycie przez polskich wykonawców, którzy ubiegają się w tych krajach o publiczne kontrakty bardzo rzadko albo wcale.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Naruszenia przepisów przy udzielaniu zamówień

Pomimo że ustawa Prawo zamówień publicznych obowiązuje już od 2004 roku, nadal budzi poważne wątpliwości i problemy interpretacyjne. Efektem tego jest szereg naruszeń popełnianych zarówno w odniesieniu do przepisów ustawy, jak i aktów wykonawczych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Obowiązkowe oświadczenia

Zasady składania przez wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne