Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Luty 2018 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Opinie

Czy zamawiający powinien odrzucić ofertę, gdy zaniżone przez wykonawcę ceny jednostkowe mają bezpośredni wpływ na obniżenie ceny

Gdy zaniżone przez wykonawcę ceny jednostkowe mają bezpośredni wpływ na obniżenie ceny za przedmiot zamówienia, to moim zdaniem zamawiający powinien poważnie rozważyć, czy nie zachodzą przesłanki odrzucenia oferty.

dostępny w całości Czytaj więcej

Czy zamawiający powinien odrzucić ofertę, gdy zaniżone przez wykonawcę ceny jednostkowe mają bezpośredni wpływ na obniżenie ceny

Zgodnie z prawem zamówień publicznych odrzucenie oferty może nastąpić tylko w sytuacji, gdy wobec oferty zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 89 ust. 1 pzp, lub gdy wykonawca nie złożył wyjaśnień w celu obalenia domniemania rażąco niskiej ceny (art. 90 ust. 3).

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia a potrzeby pacjentów

Prezentujemy spojrzenie na postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez podmioty lecznicze przez pryzmat ich specyficznej działalności i dobra pacjenta.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Zmiany podmiotowe (cz. 2)

Omawiamy zmiany w umowach związane z restrukturyzacją i upadłością, a także nabyciem przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym oraz „przejęciem” zobowiązań względem podwykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Niewykonanie wyroku KIO

Postępowania odwoławcze w polskim systemie zamówień publicznych prowadzone są przed instytucją niebędącą organem sądowym. Czy niewykonanie wyroku wydanego przez tę instytucję wiąże się z jakimiś konsekwencjami?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gwarancja zapłaty

Czy narzędzie przewidziane w kodeksie cywilnym, którego celem jest zabezpieczenie zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy, ma zastosowanie w zamówieniach publicznych?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Istotna część składowa ceny

Zaniżenie przez wykonawcę wartości składnika cenowego, nieskutkujące zaniżeniem całej ceny, nie jest podstawą do odrzucenia oferty w myśl art. 89 ust. 1 pkt 4 pzp, ale może ujawnić inne niż związane z zaniżoną ceną przesłanki jej odrzucenia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gwarancja ubezpieczeniowa

Jak w praktyce wygląda kwestia składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Żądanie dokumentów

Po nowelizacji pzp z 2016 r. zasadą stało się żądanie dokumentów podmiotowych i przedmiotowych jedynie od wykonawcy, którego ofertę najwyżej oceniono. Czy tak ukształtowany stan prawny jest właściwy?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Elektronizacja zamówień

Jakie funkcjonalności i narzędzia muszą zapewnić zamawiający, aby odpowiednio po 18 kwietnia i 18 października 2018 r. realizować zamówienia w formie elektronicznej?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Klauzule społeczne – korzyści

Czy stosowanie klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego może być opłacalne nie tylko dla społeczeństwa, ale również dla zamawiających?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych (cz. 1)

Akty prawne dotyczące udzielania zamówień publicznych nakazują zamawiającym udostępnianie określonych danych osobowych, nie regulując przy tym kwestii ich ochrony. W tym zakresie należy więc odnieść się do obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zdolność techniczna i zawodowa

Jak formułować warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz korzystających z zasobów innych podmiotów?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Zbyt niska cena jednostkowa

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Korupcja w ochronie zdrowia

Przedstawiamy wyniki studium przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej, dotyczącego korupcji w sektorze ochrony zdrowia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kształtowanie konkurencji

Zamawiający mogą wpływać na wzrost konkurencyjności prowadzonych przez siebie postępowań m.in. przez właściwe ustalanie warunków udziału oraz prawidłowy opis przedmiotu zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Konsekwencje zajęcia majątku wykonawcy

Zapisy umów o zamówienie publiczne zazwyczaj wskazują sytuacje, których wystąpienie umożliwi zamawiającemu odstąpienie od realizowanej umowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne